LLOC WEB DE SEGON DE BATXILLERAT DE L'IES AUSIÀS MARCH


Tutorial de com editar en Google SitesEXÀMENS

TERCERA AVALUACIÓ
Gramàtica. Solucionari 

SEGONA AVALUACIÓ
Patrimoni natural: 13 de gener
Avaluació: 16 de febrer
Solució examen de pronoms febles (2n B)
Solució examen de pronoms febles (2n A)

Examen de pendents de primer de batxillerat (Segon parcial). Temes 13 i 14.
Divendres 12 a les 8 h.


PRIMERA AVALUACIÓ
Verbs: 16 de setembre (2n A i 2n B)
Tema 1 (26 de setembre)
Tema 3. Mercè Rodoreda  (17 d'octubre )
Tema 2. Enric Valor (2n A dimarts 28 d'octubre/ 2n B dimecres 29 d'octubre)

Primera avaluació (11 de novembre)

Pendents de Primer de Batxillerat:
Primer parcial (Temes 11 i 12): Divendres 24. 8 h (per confirmar)


DEURES

TERCERA AVALUACIÓ
66-68. 1-3. Pàgina 288
69. Anàlisi de l'entrada Covardia de Diccionari per a ociosos, de Joan Fuster.
70-75. Exercicis 9, 10, 12, 13, 14 i 15 de la pàgina 297.
76. 10. Tria 3 idees destacables del text 'Amor', de Joan Fuster (Diccionari per a ociosos)
Textos de Joan Fuster
77-78. Exercicis 1, 2 de la pàgina 303.
79-83. Exercicis 69-73 de la pàgina 128 (Joan Francesc MIra)SEGONA AVALUACIÓ

39-43. 1-5 Pàg. 254
44. Exercici de pronoms (Pronominalitzant 6)
45-46. Exercicis 2-3 pàgina 191
47-48. Exercicis 5-6 pàgina 192
49. Tria un poema de la  Selecció de poemes de Salvador Espriu i justifica'n la tria.
50. Escriu el tema, les parts del text, el resum, modalització i registre del text Aprendre, avui, de Daniel Cassany, publicat a La Vanguardia (9-XII-2014)
51-54. Exercicis 52-55 pàgina 166. 
56-59. 1-4 pàgina 168
60-61. 4 i 8 pàg. 169.
62 . Pàg. 155. Del text de Rafael L. Ninyoles, defineix (amb ajut del diccionari si cal) els mots següents: superflu, menades, antagonisme, subjacent, jeràrquica.
63. Consulta l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i indica on es parla de l'oficialitat de llengües i què s'hi diu.
En el mateix text jurídic indica quina institució normativa s'estableix per al valencià.

Textos per a comentar la història sociolingüística d'Europa
 La cristal·lització de les llengües romàniques
Gif sobre la formació de les llengües peninsulars
64-65. 7-8 pàg. 22


ESTELLÉS 

Trieu un poema diferent cada alumne i justifiqueu-ho.
Llibre de meravelles (selecció d'Enric Iborra)
Selecció de poemes (Mag Poesia)

Fem una llista amb adaptacions musicals de Vicent Andrés Estellés que triem entre totsPRIMERA AVALUACIÓ
1. Arbre genealògic i sociolingüístic. Full d'arreplega de dades
2. Tria d'un poema de Vicent Andrés Estellés
3. Subratlleu dues frases destacades del text de Joan Fuster de la pàgina 270.
4-10. Activitats 17-23 de la pàgina 281
11-15. Activitats de la pàgina 283.
16-21. Activitats 34-39 pàgina 284
Característiques del resum i resum progressiu del text 'Acetilcisteïna', de Ramon Folch.

22. Fes un resum del conte 'Fet d'armes' de Pere Calders (pàgina 287.
Lectures: El gelat rosa, Mercè Rodoreda
 Invasió subtil, Pere Calders
Ars poètica, Pere Calders
23-25. Activitats 1-3 del tema 5
Lectura de microrelats del recull La bona confitura
Identifica les veus d'El gelat rosa i En el tren. (Mercè Rodoreda)
26-27. Activitats 5 i 8 del tema 5.
28-30. Activitats 18, 20 i 22 del tema 5.
La modalització. La quimera de l'or, de Manel Rodríguez-Castelló
31. Activitat 1 pàg. 78
32-34. Activitats 2,3,4 pàg. 80
35-37. Activitats 11, 12 i 13. pàg. 85
Funció lingüística de Coma amunt, coma avall
Esquema de sociolingüística
38. Pràctica sociolingüística. Identifica conceptes sociolingüístics en aquest article de Xavi SarriàACTIVITATS CREATIVES I COMPLEMENTÀRIES

1. Vocabulari extret de les dues narracions llegides de Rafa Gomar
2. Completeu aquest text de Valor, 'Cent anys amb valor'.
3. Practica les parts del text amb aquest article d'Albert Pla Nualart al diari ARA.