Αρχική σελίδα

!!! Παρακαλούνται όσοι σύνεδροι έχουν καταθέσει σε τράπεζα το δικαίωμα εγγραφής τους να προσκομίσουν το αποδεικτικό της κατάθεσης κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου. !!!Poster Συνεδρίου


Το Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (ΕΣΙ) σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δήμο Νάουσας διοργανώνουν το 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Στατιστικής με τίτλο:

«Ανάλυση Κινδύνου στο Περιβάλλον και την Οικονομία»

Το συνέδριο θα διεξαχθεί 4-7 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη - Νάουσα. Η Οργανωτική Επιτροπή του 29ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τα εξής:

1. «Ειδικές Συνεδρίες» (Special Sessions): Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει
    
(α) τον τίτλο της συνεδρίας,
    (β) μία σύντομη περιγραφή της συνεδρίας και
    (γ) μία λίστα πιθανών ομιλητών.
Η επιστημονική επιτροπή θα δώσει προτεραιότητα σε ειδικές συνεδρίες που θα διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο του προγράμματος, σε συνεδρίες που δίνουν έμφαση σε νέες ιδέες και προσεγγίσεις καθώς και σε εφαρμογές της στατιστικής σε σημαντικά προβλήματα ειδικού ενδιαφέροντος. Στα κριτήρια επιλογής θα συνυπολογιστούν η επιστημονική ποιότητα/αρτιότητα καθώς και η συνάφεια με τα θέματα του συνεδρίου. Κατόπιν της αποδοχής της πρότασης, ο κάθε προτείνων της συνεδρίας θα είναι υπεύθυνος για τη συνεδρία του (συμπεριλαμβανομένης και της αξιολόγησης των εργασιών για παρουσίαση στη συνεδρία, 4 εργασίες ανά συνεδρία) και θα είναι ο προεδρεύων. Η οργανωτική επιτροπή θα δέχεται προτάσεις έως και 15 Ιανουαρίου 2016 στο esi-stat@hol.gr.

2. «Σεμινάρια»: Κάθε πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει
    (α) τον τίτλο του Σεμιναρίου
    (β) μία σύντομη περιγραφή του θέματος που θα παρουσιαστεί,
    (γ) το σύνολο των ωρών και
    (δ) σύντομο βιογραφικό του διδάσκοντα/διδασκόντων.
Για την υποβολή σεμιναρίου, αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και 15 Ιανουαρίου 2016 στο esi-stat@hol.gr.

Ċ
Makrina Kosti,
26 Απρ 2016, 3:42 π.μ.