Επιτροπές Συνεδρίου

Οργανωτική επιτροπή

• Π. Μωυσιάδης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - cmoi@math.auth.gr

• Ι. Αντωνίου - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - iantonio@math.auth.gr

 Α. Γεωργίου - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - acg@uom.edu.gr                  

 N. Δριτσάκης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - drits@uom.gr

 Δ. Ιωαννίδης - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - dimioan@uom.gr

 Φ. Κολυβά-Μαχαίρα - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - fkolyva@math.auth.gr

• Δ. Κουγιουμτζής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - dkugiu@auth.gr

 Δ. Παπαναστασίου - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - papanast@uom.gr

 Ν. Σαμαράς - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - samaras@uom.gr

 Θ. Χατζηπαντελής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - chadji@polsci.auth.gr

 Γ. Κιοσέογλου - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - kios@psy.auth.gr         

• Ε. Αγγελής - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - lef@csd.auth.gr

• Ν. Φαρμάκης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - farmakis@math.auth.gr

• Σ. Μπερσίμης - Πανεπιστήμιο Πειραιώς - sbersim@unipi.gr

• Γ. Ηλιόπουλος - Πανεπιστήμιο Πειραιώς

      


Επιστημονική επιτροπή

• Ι. Κουτρουβέλης - Πανεπιστήμιο Πατρών, (Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής)

• Γ. Δονάτος - Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δ. Αντζουλάκος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• Χ. Κίτσος, ΤΕΙ Αθηνών

• Χ. Δαμιανού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Γ. Ηλιόπουλος, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

• Κ. Ζωγράφος 
- Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων  

• Α. Καραγρηγορίου - Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

• Δ. Καρλής - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών    

• Α. Κυριακούσης - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο      

• Δ. Κωνσταντινίδης - Πανεπιστήμιο Αιγαίου

• Θ. Μοσχονά - ΤΕΙ Πειραιά    

• Χ. Νάκας - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

• Α. Νικολάου - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας    

• Τ. Παπαϊωάννου - Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

• Α. Ρήγας - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης    

• Χ. Σκιαδάς - Πολυτεχνείο Κρήτης

• Γ. Τσακλίδης - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• Χ. Χαραλαμπίδης - Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Τ. Χριστοφίδης - Πανεπιστήμιο Κύπρου