Khatam Surah 10

                                                                            [Surah 9][Surah11

Ulasan Surah YUNUS (yunus),

Surah Yunus terdiri atas 109 ayat, termasuk golongan surah-surah Makkiyyah kucuali ayat 40, 94, 95 yang diturunkan pada masa Nabi Muhammad s.a.w.  berada di Midanah.

Surah ini dinamai “Surah Yunus” kerana dalam surah ini terutama ditampilkan kisah Nabi Yunus a.s.  Dan pengikut-pengikut nya yang teguh iman nya.

 

SUMBER 1:
Khatam terjemahan ayat-ayat Yunus (1-109)
,
[YG]
http://t.co/xGLXhE05IW
[GG] https://t.co/SsqxIrsugo
[FB] http://t.co/1sf4JdBxAa

[GS] https://t.co/8SuzAoPpQN 

SUMBER 2:
1. Al-Quran & Terjemahan.
2. Al-Furqan & Terjemahan.


Comments