ทดสอบกลางภาค

1.      GPS คืออะไร
GPS คือ Global Positioning System: GPS คือระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก โดยอาศัยการคำนวณจากความถี่สัญญาณนาฬิกาที่ส่งมาจากดาวเทียมที่โคจรอยู่รอบโลกซึ่งทราบตำแหน่ง ทำให้ระบบนี้สามารถบอกตำแหน่ง ณ จุดที่สามารถรับสัญญาณได้ทั่วโลก โดยเครื่องรับสัญญาณจีพีเอส รุ่นใหม่ๆ จะสามารถคำนวณความเร็วและทิศทางนำมาใช้ร่วมกับโปรแกรมแผนที่ เพื่อใช้ในการนำทางได้
 
 
 
 
2.      UNESCO คืออะไร
คือ องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization: UNESCO) เป็นองค์กรชำนาญพิเศษของสหประชาชาติที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2498 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
3.       ความเป็นไทย  ดูที่อะไรได้บ้าง
-มารยาท
-อาหาร
-นิสัย
-การเเต่งกาย
-ภาษา
-ประเพณี
4.       โครงการพระราชดำริ อยู่ที่ใดบ้าง
-โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี
-โครงการศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ จังหวัดราชบุรี 
-โครงการก่อสร้างถนนเลียบรถไฟสายใต้ (สายบางกอกน้อย) 
-โครงการพระราชดำริถนนคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี 
-บ่อหมักสิ่งปฏิกูล วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี
-การปลูกหม่อนไหมเลี้ยงไหมที่ภูสิงห์
-โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงานและพื้นที่ข้างเคียง) จังหวัดเชียงราย
-โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
-โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
-โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
-โครงการชลประทานชุมชน (แม่ถาง) อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
5.       โรคที่เกิดจากการเดินทาง หรือโดยสารยานพาหนะ ได้แก่อะไรบ้าง
-โรคภมูแพ้
-ปวดหัว
-คลื่นไส้
-เป็นไข้
-ปรับตัวกับสภาพอาการไม่ทัน
6.       ไทยเคยเสียดินแดนส่วนใดบ้าง
 
7.       กรม และกระทรวงที่ดูแลวนอุทยานแห่งชาติ
-กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
8.       กษัตริย์ไทยที่ถูกยึดอำนาจได้แก่พระองค์ใดบ้าง
       
9.       กษัตริย์ที่ได้รับยกย่องเป็นมหาราชของไทยได้แก่ใครบ้าง
       - พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
       - สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
       - สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
       - สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
       - พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช(รัชกาลที่ 1)
       - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5)
       - พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(รัชกาลที่ 9)
10.    ของฝากจังหวัดอุบลได้แก่อะไร
-ปลาส้ม
-หมูยอ
-กุนเชียง
-ไส้กรอก
-ผ้าฝ้าย
-ผ้าขาวม้า
-ผ้าไหม
-หมอน
-เครื่องจักรสาน
-เครื่องทองเหลือง
11.    จังหวัดที่มีสนามบินระหว่างประเทศ
     - สนามบินนานาชาติเชียงราย
       - สนามบินนานาชาติภูเก็ต
       - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
       - ท่าอากาศยานกรุงเทพ 
       - ท่าอากาศยานขอนแก่น
12.    ด่านระหว่างไทยกับต่างประเทศได้แก่อะไรบ้าง
- จังหวัดมุกดาหาร บ้านคำผักหนอก ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร
- จังหวัดหนองคาย ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 
- จังหวัดอุบลราชธานี  ต.พิบูล อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 
- จังหวัดเลย ต.เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย 
- จังหวัดศรีสะเกษ ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
 
13.    นักท่องเที่ยวชาติใดที่เข้ามาประเทศไทยมาก
-ประเทศมาเลเซีย
14.    นิตยสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของไทยได้แก่อะไรบ้าง
        -นิตยสารการท่องเที่ยวของ ททท.
        -นิตยสาร Travel Guide และ Sports Street
15.    นิสัยไม่ดีของคนไทยได้แก่อะไรบ้าง
-เอาเปรียบ
-แบ่งชนชั้น
-ชิงดีชิงเด่น
-เห็นแก่ตัว
16.    นิสัยที่ดีของคนไทยได้แก่อะไรบ้าง
-มีน้ำใจ
-รักสงบ
-มีเมตตา
-อดทน
-ไม่มีนิสัยโกง
17.    ประเทศในยุโรปที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า
-เยอรมนี
-ฮังการี
-เนเธอร์แลนด์ 
-สวิตเซอร์แลนด์
-ตุรกี
-บราซิล
18.    ประเทศที่เคยชอบล่าอาณานิคมได้แก่ประเทศใดบ้าง
-อังกฤษ
-ฝรั่งเศส
19.    ประเทศที่คนไทยไปเที่ยวมากที่สุด 5 อันดับ
-อังกฤษ
-ญี่ปุ่น
-จีน
-สิงคโปร์
-ฮ่องกง
20.    ประเทศทีนับถือศาสนาพุทธประจำชาตินอกจากไทย
-กัมพูชา
-พม่า
-ศรีลังกา
-ภูฎาน
21.    ประเทศที่มีคนเที่ยวไปเที่ยวมากที่สุด
-อังกฤษ
22.    ปราสาทขอมในประเทศไทยและลาวอยู่ที่ใดบ้าง
 
23.    ผู้นำการเดินเรือสำรวจโลกครั้งใหญ่ได้แก่ใครบ้าง
 
24.    มรดกโลกในประเทศไทยอยู่ที่ใดบ้าง
-อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
-แหล่งมรดกโลกสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร
-เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
-แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง บ้านเชียง จ.อุดรธานี
-มรดกโลก ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
25.    ยุคสำคัญๆ ของประวัติศาสตร์โลกได้แก่อะไรบ้าง
  1   ยุคหิน  
           -ยุคหินเก่า  
           -ยุคหินกลาง  
           -ยุคหินใหม่ 
  2  ยุคโลหะ  
           -ยุคสำริด  
           -ยุคเหล็ก
 
26.    รถไฟอุบลกรุงเทพ ผ่านจังหวัดอะไรบ้าง
-อุบลราชธานี
-ศรีสเกษ
-สุรินทร์
-บุรีรัมย์
-นครราชสีมา
-สระบุรี
-พระนครศรีอยุธยา
-กรุงเทพมหานคร
27.    รัฐวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยว
 
28.    รายการโทรทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
-รายการโทรทัศน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
-รายการโทรทัศน์ ทรู เอ็ก ไซต์
29.    วัดที่มีคนเที่ยวมากที่สุด
-วัดพระแก้วมรกต
30.    สงครามกลางเมืองใหญ่ๆ ได้แก่อะไรบ้าง
- สงครามกลางเมืองรัสเซีย ใน ค.ศ.1981-1922
- สงครามกลางเมืองในสหรัฐฯ ซึ่งเกิดขึ้นใน ค.ศ.1861-1865
- สงครามกลางเมืองสเปน ในปี ค.ศ.1936-1939
31.    สถานที่ของไทยที่คนต่างชาติมาเที่ยวมากที่สุด
-เกาะต่างๆในจังภูเก็ต
32.    สถานทีท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
-อุทยานแห่งชาติเอราวัณ 
-อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์
-อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
-อุทยานแห่งชาติลำคลองงู 
-อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม
-อุทยานแห่งชาติตาดหมอก 
33.    สังเวชนียสถานได้แก่ที่ใดบ้าง
        -สถานที่ประสูติ 
        - สถานที่ตรัสรู้ 
        -สถานที่ปรินิพพาน
34.    หน่วยงานควบคุมอาชีพไกด์
-สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
35.    องค์กรระหว่างประเทศด้านการท่องเที่ยว
-การท่องเที่ยวและกีฬาแห่งประเทศไทย
36.    อาเซียนมีกี่ประเทศอะไรบ้าง
 -บรูไน
 -กัมพูชา
 -อินโดนิเซีย
 -ลาว
 -มาเลเซีย
 -พม่า
 -ฟิลิปปินส์
 -สิงค์โปร์
 -ไทย
 -เวียดนาม
37.    อาชีพเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
-ไกด์
-รับจ้างต่างๆ
-ที่พักต่างๆ
-ค้าขายต่างๆ
38.    อาณาจักรก่อนยุคสุโขทัย ที่อยู่ในเขตประเทศไทยปัจจุบันได้แก่อะไร
 
39.    อุปกรณ์ที่ควรเตรียมเมื่อไปท่องเที่ยวไกลๆ หลายๆ วันได้แก่อะไร
-ยารักษาโรค
-เครื่องใช้ส่วนตัว
-อุปกรณ์ป้องกันเเดด เช่น หมวก แว่นตา ร่ม เสื้อกันเเดด เป็นต้น
-เสื้อผ้าหลายตัว
-เงินจำนวนเยอะพอสมควร เผื่อยามฉุกเฉิน
40.    ท่องเที่ยวแบบไม่พอเพียงเป็นอย่างไรบ้าง
-ใช้เงินในสิ่งที่ไม่จำเป็น
-ทำลายสิ่งเเวดล้อม
Comments