ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทยได้แก่ใครบ้าง

ศิลปินแห่งชาติ

        ศิลปินเป็นผู้สร้างสรรค์งานศิลปะที่เกิดจากการศึกษาวิเคราะห์เป็นอย่างดี  มีผลงานต่อเนื่องยาวนาน  จนผลงานและแนวคิดของท่านมีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้

  เฟื้อ  หริพิทักษ์   ศิลปินแห่งชาติประจำปีพ.ศ.๒๕๒๘ (จิตรกรรม)

 

     "รูปสาวอิตาเลียน"

 เฟื้อ  หริพิทักษ์  ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม  และอนุรักษ์ส่งเสริมศิลปะไทย  เคยได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ๑ เหรียญทอง จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ถึง ๓ ครั้งและรางวัลเกียรตินิยมอันดับ๓ เหรียญทองแดง๑ ครั้ง ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมในสาขาจิตรกรรม  ผลงานของ เฟื้อ  หริพิทักษ์ แบ่งเป็น ๓ ระยะ ระยะแรกประมาณ  พ.ศ. ๒๔๗๐-๒๔๘๔ เป็นแนวอิมเพรสชั่นนิสม์  ระยะที่สอง ประมาณ พ.ศ.๒๔๙๒ มีลักษณะเป็นงานทิวทัศน์สมัยใหม่ ระยะที่สาม ประมาณ พ.ศ. ๒๔๙๘ มีลักษณะหลากหลายแนวทางไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ศิลปินแห่งชาติประจำปีพ.ศ.๒๕๒๙(ประติมากรรม)

                                                                        " รูปลูกแพะ"

        ไพฑูรย์  เมืองสมบูรณ์ เป็นประติมากรผู้มีชื่อเสียงในการสร้างงานประติมากรรมแบบเหมือนจริง  ได้รับรางวัลเกียรติยศอันดับ ๑ เหรียญทอง จากการเเสดงศิลปกรรม แห่งชาติ ๓ ครั้ง ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินยอดเยี่ยมในสาขาประติมากรรม  ผลงานของ ไพฑูรย์  เมืองสมบูรณ์ มีทั้งเป็น พระพุทธรูป พระบรมรูป  และพระราชานุสารวีย์ ต่างๆ อีกส่วนหนึ่งเป็นรูปปั้นสัตว์ในอิริยาบทที่งดงามน่าประทับใจประสงค์  ปัทมานุช   ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๒๙  (จิตรกรรม)


                                                                     "รูปจันทร์แรม"
  
  ประสงค์ ปัทมานุช มีความสามารถสร้างสรรค์ ได้ทั้งจิตรกรรมไทย และจิตรกรรมสากล เป็นผู้บุกเบิกจิตรกรรมไทย และสากลยุดใหม่ และเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมไทยประยุกต์ขึ้น โดยนำรูปแบบจิตรกรรมประจำชาติมาผสมกับเทคนิคการเขียนภาพแบบสากลจนได้รับความนิยมทั่วไป ประสงค์ ปัทมานุช ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑  เหรียญทองจากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ๓ ครั้ง  ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยียมในสาขาจิตรกรรม  ผลงานของประสงค์  ปัทมานุช  ช่วงแรกเป็น งานจิตรกรรมสากล  ใช้สีสดใส เป็นเรื่องราวของขีวิตคนไทย เช่นวัดวาอาราม ช่วงหลังเป็นผลงานจิตรกรรมไทยประยุกต์ที่มีการนำเอาแบบแผนของจิตรกรรมประจำชาติ มาผสมจิตรกรมสากลโดยใช้สีและน้ำหนักชิต  เหรียญประชา  ศิลปินแห่งชาติประจำปีพ.ศ.๒๕๓๐(ประติมากรรกรรม)

                                                                "รำมะนา"

         ชิต เหรียญประชา  เป็นประติมากรผู้มีพื้นฐานมาจากช่างแกะสลักงาช้าง ต่อมาได้หันมาสร้างงานประติมากรรมสมัยใหม่ในแนวทางไทยประยุกต์  เคยได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ ๑  เหรียญทอง ๒ รางวัล และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ๒ เหรียญเงิน ๒ รางวัล  จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมสาขาประติมากรรม ผลงานของขิต เหรียญประชา  มีทั้งงานที่แกะสลักไม้ งานโลหะ และงานปลาสเตอร์ ที่แสดงวิถีชีวิตของคนไทย ในด้านต่างๆ ในแนวทางประติมากรรมไทยประยุกต์ โดยตัดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นออกจนเหลือเพียงความอ่อนช้อย งดงามที่ลงตัวเฉลิม   นาคีรักษ์   ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๑  (จิตรกรรม)

                                                                    "ลอยกระทง"
       เฉลิม นาคีรักษ์  เป็นศิลปินที่มีผลงาน เป็นที่ยอมรับของคนทั่งไป โดยเฉพาะทางด้านจิตรกรรม สีน้ำ และสีฝุ่น เป็นศิลปินอีกท่านหนึ่งที่สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะจิตรกรรมไทยประยุกต์ และจิตรกรรมสมัยใหม่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนานกว่า ๕๐ ปี เคยได้รับรางวัลจากการประกวดศิลปกรรมหลายแห่ง เคยแสดงนิทรรศการเดี่ยวทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังเคยเป็นผู้อำนวยการคนแรกของโรงเรียนเพาะช่าง ผลงานของเฉลิม นาคีรักษ์ ถ้าเป็นสีน้ำ มักเป็นภาพทิวทัศน์ที่แสดงความแม่นยำในการป้ายพู่กัน  ส่วนผลงานสีฝุ่นและสีน้ำมันนั้นเป็นงานในแนวจิตรกรรมไทยประยุกต์ ที่แสดงถึงประเพณีไทยและแสดงถึงความสนุกสนานรื่นเริ่งโหมด  ว่องสวัสดิ์  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๐ (จิตรกรรม)

                                                               "จิตรกรรมไทย"

      โหมด ว่องสวัสดิ์ เป็นศิลปินผู้มีชื่อเสียง ในด้านการออกแบบ และสร้างฉากละคร  งานเขียนภาพ เขียนแบบ เขียนลาย และงานจิตรกรรมฝาผนัง  โหมด ว่องสวัสดิ์ ยังสร้างงานจิตรกรมประจำชาติ และจิตรกรรมสากล  ผลงานของโหมอ ว่องสวัสดิ์ที่เป็นเเนวประจำชาติ การเขียนและการซ่อมภาพจิตรกรรม ฝาผนังที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และสถานที่อื่นอีกหลายแห่ง  ส่วนผลงานที่เป็นแบบสากลปรากฎบนฉากละครที่เขียนขึ้นพิมาน มูลประมุข  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๑  (ประติมากรรม)

                                                            "ประติมากรรมไทย"

     พิมาน มูลประมุข เป็นประติมากรผู้มีชื่อเสียง ในด้านการปั้นหล่อ มีผลงานปรากฎอยู่ในที่สาธารณะต่างๆ ในรูปแบบของพระพุทธรูป และอนุสาวรีย์ สามารถสร้างผลงาน ได้ทั้งแบบประจำชาติ และแบบสากล ได้รับรางวัลเกียรตินิยมศิลปกรรมปแห่งชาติ  ผลงานของพิมาน มูลประมุข ได้แก่ ภาพนูนสูงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ปั้นหล่อพระพุทธรูปต่างๆ รวมไปถึงพระอริยสงฆ์องศ์สำคัญของเมืองไทยทวี  นันทขว้าง  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๒ (จิตรกรรม)"ดอกไม้"ผลงานจิตรกรรมของ ทวี  นันทขว้าง

ทวี  นันทขว้าง เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรม มีผลงานที่เป็นแบบอย่างของตนเอง เคยได้รับรงวัลเกียรตินิยมอันดับ  ๑ เหรียญทอง จากการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ ๓ ครั้ง  เกียรตินิยมอันดับ ๒  เหรียญเงิน  ๑  ครั้ง ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจาการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ จิตรกรรมของ ทวี  นันทขว้าง เป็นไปอย่างเรียบๆ  แต่มีความปราณีตและลึกซึ้ง 

สวัสดิ์  ตันติสุข  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๔ (จิตรกรรม)

"กลุ่ม" ผลงานจิตรกรรมของ สวัสดิ์  ตันติสุข

สวัสดิ์  ตันติสุข  เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรม  สามารถสร้างสรรค์งานได้ทั้งสีน้ำมันและสีน้ำ ผลงานที่สวัสดิ์  ตันติสุข สร้างขึ้นมีลักษณะเป็นภาพนามธรรมแสดงเรื่องราวของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีสีสันสดใส งดงาม  ได้รับรางวัลเกีรยตินิยมอันดับ ๑  เหรียญทอง  ๒ ครั้ง  เกีรยตินิยมอันดับ  ๒  เหรียญเงิน  ๒  ครั้ง และเกีรยตินิยมอันดับ  ๓  เหรียญทองแดง  ๑  ครั้ง  ทำให้ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมจาการประกวดศิลปกรรมแห่งชาติประยูร  อุรุชาฏะ  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๕ (จิตรกรรม)
"คนเหมือน" ผลงานจิตรกรรมของ ประยูร  อุรุชาฎะ

ประยูร  อุรุชาฏะ  เป็นสิลปินและนักวิชาการทางด้านการอนุรักษ์ศิลปะไทย  มีความามารถสร้างสรรค์ผลงานหลายอย่าง  ทั้งทางจิตรกรรมสีน้ำมัน  สีน้ำ  สีฝุ่น  สีชอล์ก  ได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกการสร้างงานจิตรกรรมสีน้ำมันด้านนามธรรม  นอกจากนี้ยังสร้างจิตรกรรมแบบประเพณีและแบบประเพณีผสมสานสมัยใหม่พินิจ  สุวรรณบุณย์  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๐ 

"ออกแบบเหรียญที่ระลึก " ผลงานการออกแบบของ พินิจ  สุวรรณบุณย์
พินิจ  สุวรรณบุณย์  เป็นศิลปินที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบประณีตศิลปกรรม  เคยได้รับงวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๓  เหรียญทองแดง  ๓  ครั้ง  จาการแสดงศิลปกรรมแห่งประเทศไทย  มีผลงานทางด้านการออกแบบเหรียญกษาปณ์  เหรียญตราต่างๆ  ผลงานทุกชิ้นจัดวางองค์ประกอบของภาพแสงเงา  เส้น  อย่างดีเยี่ยม  นอกจากนั้นยังออกแบบตราไปรษณียากรด้วย


 

กมล  ทัศนาชาลี  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๐

 "The Golddenland  Series /// " ผลงานการออกแบบของ กมล  ทัศนาชาลี

กมล ทัศนาญชลี  เป็นศิลปินในแนวทางแบบใหม่  และสมัยใหม่ที่มีพื้นฐานไทยและตะวันตก  ผลงานในยุคแรกๆ เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตไทย  ส่วนวิธีการเป็นแบบใหม่สากลคลี่คลายไปสู่ความเป็นสากล  ทั้งในลักษณะจิตรกรรมผสม  และอื่นๆ นอกจากนั้น  กมล  ทัศนาญชลี  ยังส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ศิลปะของไทยให้รู้จักกันอย่างกว้างขวางในยุโรปและอเมริกาด้วย


ชำเรือง  วิเชียรเขตต์  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๓๙ (ประติมากรรม)"แดนทิพย์"  ผลงานประติมากรรมของ ชำเรือง  วิเชียรเขตต์

ชำเรือง  วิเชียรเขตต์   เป็นประติมากรรมที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการปั้นหล่อ  ซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างสรรค์ประติมากรรมที่นิยมทำกันทั้งในตะวันตกและตะวันออก  ผลงานระยะเริ่มต้นของชำเรือง  วิเชียรเขตต์  มีลักษณะเหมือนจริง  ส่วนใหญ่เป็นภาพปั้นคนหล่อ  ต่อมาจึงมีการตัดทอนรายละเอียดลงจนมีลักษณะเป็นศิลปะนามธรรม

 

ชลูด  นิมเสมอ  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๑
"ประติมากรรมชนบท" ผลงานประติมากรรม ของ ชลูด  นิ่มเสมอ 
ชลูด  นิมเสมอ  เป็นศิลปินผ้มีความเชี่ยวชาญในการสร้งงงานหลายประเภท  ได้แก่ จิตรกรรมภาพพิมพ์   และประติมากรรม  เคยได้รับรางวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๑  เหรียญทอง  จากากรแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ๓  ครั้ง  และรางวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๓  เหรียญทองแดง  ๑  ครั้ง  ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยมประเภทจิตรกรรม     ชลูด  นิ่มเสมอ  มีแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปะที่เป็นเฉพาะตน  ทั้งในด้านจิตรกรรม  ภาพพิมพ์  และประติมา


ประหยัด พงษ์ดำ  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๑ (ภาพพิมพ์)
"ความรักของแม่" ผลงานภาพพิมพ์ ของ ประหยัด  พงษ์ดำ
ประหยัด  พงษ์ดำ   เป็นศิลปินที่มีความเชี่วชาญทางด้านงานภาพพิมพ์  เป็นผู้ค้นพบกรรมวิธีทางภาพพิมพ์หลายอย่าง  เช่น  การผสมผสานระหว่างภาพพิมพ์เข้าสู่งานจิตรกรรมเป็นภาพเดียวกัน  เคยได้รับรางวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๑  เหรียญทอง  ประเภทภาพพิมพ์  จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ  ๒ ครั้ง  รางวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๒  เหรียญเงิน  ๔  ครั้ง และรางวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๓  เหรียญเงิน  อีก  ๒  ครั้ง  ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินชั้นเยี่ยม


 

อินสนธ์  วงศ์สาม  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๒ (ประติมากรรม)

"โดดเดี่ยว" ภาพพิมพ์แกะไม้ ของอินสนธ์  วงศ์ สาม
อินสนธ์  วงศ์สาม  เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาพพิมพ์  แกะไม้  ประติมากรรม  แกะสลักไม้  ต่อมาจึงได้หันมาสร้างประติมากรรมสมัยใหม่ด้วยวัสดุที่เป็นโลหะ  ผลงานประติมากรรมของ  อินสนธ์  วงศ์สาม  เป็นประติมากรรมตตกแต่งที่มีขนาดใหญ่ แสดงความงดงามของการจัดวางรูปทรงอย่างได้จังหวะและลงตัว


 

จักรพันธ์  โปษยกฤต  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๓ (จิตรกรรม)

"ดวงตา  นันทขว้าง"  ผลงานจิตรกรรมของ จักรพันธ์  โปษยกฤต

จักรพันธ์  โปษยกฤต  เป็นศิลปินที่มีคว่มเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรม  สามารถสร้างงานได้หลายแนว  ทั้งแนวไทยประเพณี และศิลปกรรมร่วมสมัย  จิตรกรรมของจักรพันธ์  โปษยกฤต   มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  แสดงเรื่องราวทางวรรณคดี  พุทธศาสนา  ประวัติศาสตร์  และมีความสามารถในการวาดภาพเหมือนจริง  ได้รับรางวัลเกีรยตินิยมอันดับ  ๒  เหรียญเงิน   ๒  ครั้ง  และเกีรยตินิยมอันดับ  ๓  เหรียญทองแดง  ๔  ครั้ง  จาการประกวดสิลปกรรมแห่งชาติถวัลย์  ดัชนี  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๔ (จิตรกรรม)

"เสือขบม้า" ผลงานจิตรกรรมของ ถวัลย์   ดัชนี
ถวัลย์  ดัชนี  เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรม  และเป็นศิลปินไทยที่ได้รับความนิยมยกย่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  ผลงานจิตกรรมของ ถวัลย์  ดัชนี   มีลักษณะเป็นภาพลายเส้นปากกาหมึกดำ  ใช้สีน้อยสี  เช่น  สีแดง  สีทอง  แสดงเนื้อหาแนวปรัชญาศาสนา  ที่มีความนุ่มลึก  และแกร่งกร้าว  เป็นเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างความเป็นไทยและตะวันตก


 

ประกิต (จิตร) บัวบุศย์  ศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.๒๕๔๕ (จิตรกรรม)


Comments