พืชสัตว์ชั้นต่ำที่เป็นอันตรายมีดังนี้คือ  1. เห็ดต่างๆ เช่น เห็ดกระด้าง
          2. รา ราดำ ราเขียว  ราขาว
                     3.ปรสิต  อาศัยอยู่กับซากพืชและสัตว์
                                                                                                          4. แบคทีเรีย
                                                                                                          5.ไวรัส
ขอบคุณภาพจาก  http://www.rakbankerd.com/kaset/Plant/1263_1.jpgComments