ค้นหาข้อมูล

ค้นหาข้อมูลเพื่อตอบคำถาม

ข้อมูลแสดงอายุขัยเฉลี่ยของประเทศต่างๆ และ แผนที่
สาเหตุหลักการตายของคนไทย คนไทยภูมิภาคต่างๆ และโลกได้แก่
1 สาเหตุภายนอก
2เนื้องอก
3โรคติดเชื้อ
4ระบบไหลเวียนโลหิต
 รายละเอียดเพิ่มเติม บทความ .pdf
 
 โรคติดต่อร้ายแรงของคนไทย คนไทยภูมิภาคต่างๆ   และโลก
   
 1. สถิติการดื่มสุราของคนไทย และของประเทศต่างๆ ในโลก
 2. สถิติค่าใช้จ่ายด้านรักษาพยาบาลของคนไทย 
 3. ระดับความสุขของคนชาติต่างๆ
 4. ระดับสติปัญญาของคนชาติตางๆ
 5. ชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพอยู่ที่ไหนบ้าง
 6. สุขภาพองค์รวมคืออะไร
 7. อายุรเวช คืออะไร
 8. ในวิชาแพทย์แผนจีน มีทฤษฏีอะไรบ้าง
 9. ในวิชาแพทย์แผนไทย มีทฤษฏีอะไรบ้าง
 10. ฮิปโปเครตุส คือใคร
 11. ความเป็นมาของแพทย์แผนปัจจุบัน หรือแบบตะวันตก เป็นอย่างไร
 12. ระบบต่างๆ ในร่างกายคนได้แก่อะไรบ้าง
Comments