เว็บไซต์การท่องเที่ยว

.รวบรวมเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยว โดยเฉพาะแนวเศรษฐกิจพอเพียง  อย่างน้อย 20 เว็บ  เขียนอธิบายย่อๆ ด้วยว่าเป็นเว็บเกี่ยวกับอะไร หรือหน่วยงานนั้นทำหน้าทีอะไร สังกัดอะไร
 
http://thai.tourismthailand.org/campaign/th/   การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 
 
http://www.moohin.com/  หมูหิน.คอม เว็บท่องเที่ยวอันดับหนึ่งในเมืองไทย สังกัด ททท.
 
http://www.thaitrip4u.com/  เว็บพาทัวร์
 
http://www.tourdoi.com/  ทัวร์ดอย
 
http://www.noomsaotours.co.th/  หนุ่มสาวทัวร์ ท่องเที่ยวในไทย-ต่างประเทศ
 
http://www.muangthai.com/  เมืองไทย.คอม
 
http://www.tourthai.com/ เว็บรวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไทย
 
http://travel.sanook.com/ เว็บสนุก.คอม ข้อมูลท่องเที่ยว 77 จังหวัด
 
http://www.siamtravel.co.th/  สยาม ทาเวล แอนด์ เอเจนซี่ เว็บท่องเที่ยวทัวร์ไทย-ต่างประเทศ (บริการจัดทัวร์เป็นหมู่คณะ
 
http://www.trekkingthai.com/  ชุมชนคนเที่ยวเหนือ
 
http://www.banjumrung.org/  ท่องเที่ยวบ้านจำรุง ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 
http://www.cbtthaidatabase.org/page/home.aspx  เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน กรมการท่องเที่ยว
 
http://www.cbt-i.org/lib_article_view.php?id=49  สถาบันการท่องเที่ยวโยชุมชน
 
http://www.teeteawthai.com/  สถานที่ท่องเที่ยวภาคต่างๆ/สถานที่ท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ
 
http://www.relaxzy.com/province/province.html  เว็บท่องเที่ยวทั่วไทย
 
http://www.bandokbua.com/index.php?option=com  การท่องเที่ยวเชิงเกษตร (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านดอกบัว จ.พะเยา) 
 
Comments