เทคโนโลยีการเกษตร

1. อาหารหลักของพืชคือธาตุหรือสารอะไรบ้าง แต่ละธาตุมีบทบาทหรือความสำคัญอย่างไร

ตอบ : สารอาหาหลักของพืช คือ คาร์บอนไดออกไซด์

1.      ธาตุอาหารหลัก (primary macronutrients) ได้แก่ ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P), และ โปแตสเซียม (K)

2.      ธาตุอาหารรอง (secondary macronutrients) ได้แก่ แคลเซียม (Ca), กำมะถัน (S), แมกนีเซียม (Mg), และ ซิลิคอน (Si)

3.      จุลธาตุอาหาร (micronutrients) ได้แก่ โบรอน (B), คลอรีน (Cl), แมงกานีส (Mn), เหล็ก (Fe), สังกะสี (Zn), ทองแดง (Cu), โมลิบดีนัม (Mo), นิเกิล (Ni), เซเลเนียม (Se), และ โซเดียม(Na)

ที่มา : http://th.wikipedia.org

2. เทคโนโลยีการขยายหรือสืบพันธุ์พืชและสัตว์มีกี่วิธีอะไรบ้าง

 โคลนนิ่ง ผสมเทียม ตอนกิ่ง เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

3. วัฏจักรคาร์บอน และ ออกซิเจน ของโลกเป็นอย่างไร
 
วัฏจักรคาร์บอน
 
วัฏจักรออกซิเจน
 

4. เกษตรอินทรีย์ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง ต่างกับเกษตรไร้สารพิษหรือไม่

เกษตรอินทรีย์ คือ ระบบการเกษตรยั่งยืนทั้งทางสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เน้นหลักที่การปรับปรุงบำรุงดิน การเคารพต่อศักยภาพทางธรรมชาติของพืช สัตว์ และนิเวศการเกษตร เกษตรอินทรีย์ลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และ เวชภัณฑ์สำหรับสัตว์

เกษตรไร้สารพิษ คือ ระบบการเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมี

5. เทคโนโลยีการเกษตรที่เป็นผลเสียต่อ สังคมหรือสิ่งแวดล้อมมีอะไรบ้าง

ยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าหญ้า

Comments