Home‎ > ‎

ดูสารคดี

1.       ทำไมแอฟริกาตะวันออกจึงจมทะเล

2.       ทำไมปลาวาฬจึงอายุยาว

3.       ทำไมธารน้ำแข็งจึงมีการไหลได้

4.       สฟิงซ์เกิดจากอะไร ใครเป็นคนสร้าง

5.       ทะเลทรายซาฮารา เกิดขึ้นได้อย่างไร

6.       แกรนด์แคนยอน เกิดขึ้นได้อย่างไร

7.       แผ่นดินไหวทำให้เกิดอะไร

8.       ทำไมจึงเกิดแผ่นดินแยก

9.       อายุไขขึ้นอยู่กับขนาดตัวหรือไม่

10.    หนูโตเต็มที่เมื่ออายุเท่าไหร่

11.    ปูรู้ได้อย่างไรว่าน้ำจะขึ้นหรือจะลง

12.    ทำไมดอกซาวแอฟริกาจึงบานบ่าย

13.    ทำไมนกขมิ้นเบิร์ดจึงปากยาว

14.    ทำอย่างไรจึงจะอายุยาว

15.    มนุษย์มีนาฬิกาทางชีภาพเรียกว่าอะไร

16.  เวลาทำให้เกิดอะไรได้บ้าง

ประเด็นที่สำคัญ

เรื่องของเวลา ที่ สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ ไปสู่ สิ่งมหัศจรรย์ ,การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

Comments