สุภาษิต สำนวน หรือคำคม เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง1. สิบเบี้ยใกล้มือ หมายถึง พอมองเห็นทางได้ แม้จะเล็กน้อยก็หยิบฉวยไว้ก่อน ดีกว่ามุ่งหวังจะเอาสิ่งใหญ่ที่ยังไม่เห็นหนทางว่าจะได้หรือไม่ เช่น มีร้านค้าเล็กๆพอทำการค้าขายได้ ก็ทำไปก่อน อย่าเพิ่งหวังว่าจะต้องเซ้งได้ตึกใหญ่ จึงค่อยคิดทำการค้า เพราะอาจจะหาไม่ได้ หรือแพงเกินทุนที่มี

 

2.ตำข้าวสารกรอกหม้อ หมายถึง ทำงานแค่ให้เสร็จไปครั้งหนึ่งๆ หรือทำแค่พอกินไปวันหนึ่งๆ ซึ่งสำนวนนี้มาจากคนสมัยก่อน จะต้องนำข้าวเปลือกมาตำเปลือกออกเป็นข้าวสาร แล้วค่อยนำไปหุงกิน แต่คนขี้เกียจก็จะตำข้าวเปลือกพอหุงได้มื้อเดียว พอจะกินมื้อต่อไปค่อยมาตำเอาใหม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำตาม

 

3.มือใครยาวสาวได้สาวเอา หมายถึง ต่างคนต่างฉวยโอกาสแสวงหาประโยชน์ใส่ตัว ไม่คิดถึงคนอื่น ซึ่งตามหลักดังกล่าว เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ เพราะนอกจากจะไม่ พอเพียง แล้ว ยังเป็นการเห็นแก่ตัว กอบโกยผลประโยชน์เข้าตน หรือพรรคพวกตน

 

4. หวังน้ำบ่อหน้า หมายถึง ของที่ได้แน่นอนแล้วไม่เอา กลับไปคาดหวังกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง หรือยังไม่แน่ว่าจะได้หรือไม่ เช่น แทนที่จะทำมาหากินเพื่อหารายได้เพิ่ม กลับเอาเงินไปเล่นหวยอย่างเอาจริงเอาจัง โดยหวังจะได้เงินก้อนใหญ่กลับมาเป็นทุน

 

5.คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล หมายถึง การเลือกคบคน ต้องดูให้ดี เพราะหากคบคนพาล หรือคนไม่ดีเป็นมิตร ก็มักชักจูงเราไปในทางเสียหาย แต่ถ้ารู้จักเลือกคบเพื่อนดี คนดี ก็จะพาให้เราเป็นคนดีไปด้วย เช่น สอนหรือแนะนำให้เรารู้จักทำมาหากินในทางสุจริต ไม่คดโกงผู้อื่น รู้จักประมาณ และรู้จักวางแผนในการทำกิจการต่างๆ ทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของทุนนิยม เป็นต้น กล่าวคือ การรู้จักเลือกคบคนดี จะเป็นเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเบื้องต้นให้แก่ตัวเรา

 

6.ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน  หมายถึง  ไม่ว่าจะการใดๆ  ควรคิดทำด้วยตนเองก่อนที่จะคิดพึ่งพา  หรือขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น  เพราะตนเองจะเป็นที่พึ่งของตนเองได้ดีที่สุด  ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด

 

7.มีสลึง พึงบรรจบให้ครบบาท  หมายถึง ให้รู้จักเก็บหอมรอบริบ ค่อยๆ เก็บสะสมเงินไว้  หากมีเหตุฉุกเฉินจะได้มีเงินเก็บไว้ยามขาดแคลน

ฝนทั่งให้เป็นเข็ม หมายถึง พยายามทำสิ่งที่ยากเย็น ด้วยความวิริยะอุตสาหะบากบั่น  จนแม้สิ่งที่ไม่น่าเป็นไปได้  ยังเป็นไปได้ เป็นการสอนให้เรารู้จักมานะพยายาม ไม่ว่าในเรื่องใด  หากไม่ท้อถอย ก็จะประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

8.คบคนพาลพาลพาไปหาผิด  คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล หมายถึง การเลือกคบคน ต้องดูให้ดี  เพราะหากคบคนพาล หรือคนไม่ดีเป็นมิตร  ก็มักชักจูงเราไปในทางเสียหาย  แต่ถ้ารู้จักเลือกคบเพื่อนดี คนดี ก็จะพาให้เราเป็นคนดีไปด้วย   เช่น  สอนหรือแนะนำให้เรารู้จักทำมาหากินในทางสุจริต  ไม่คดโกงผู้อื่น รู้จักประมาณ และรู้จักวางแผนในการทำกิจการต่างๆ ทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อของทุนนิยม เป็นต้น กล่าวคือ การรู้จักเลือกคบคนดี จะเป็นเสมือนการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีเบื้องต้นให้แก่ตัวเรา

9.คนตายขายคนเป็น หมายถึง การจัดงานศพอย่างใหญ่โต  เสียเงินเสียทองมากมาย จนทำให้ลูกหลานเดือดร้อน  คือ คนเป็นต้องลำบาก ในการหาเงินเพื่อมาจัดงานศพ  ด้วยเกรงว่าถ้าจัดเล็กๆ แล้ว  จะถูกผู้อื่นดูถูก หรือกลัวเสียหน้า ซึ่งบางอย่างอาจจะไม่จำเป็นต้องทำก็ได้

10.จงกินเพื่ออยู่ อย่าอยู่เพื่อกิน หมายถึง ให้รู้จักกินอยู่ให้พอดี พอประมาณกับฐานะของตน ไม่ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย ทั้งนี้เพื่อมิให้เกิดความขัดสน เช่น หากเรามีรายได้น้อย ก็ต้องรู้จักประหยัด ไม่ซื้อของข้าวที่ไม่จำเป็น เพราะนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้ว บางครั้งอาจทำให้เราต้องกู้หนี้ยืมสินเพิ่ม

 

11. A truly great man never puts away the simplicity of a child.

       คนที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงไม่เคยละทิ้งความเรียบง่ายของเด็กเลย

12. A penny saved is a penny earned.         ประหยัดสตางค์ก็เท่ากับหาสตางค์ได้

13. Better be safe than sorry.ปลอดภัยดีกว่าเสียใจ

14. Put a bold face.ขายผ้าเอาหน้ารอด

15. If at first you don't succeed, try, try, try again. หากครั้งแรกไม่สำเร็จ พยายาม พยายาม พยายามอีกครั้ง

16. God helps them that help themself. พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตนเอง

17. Truth fears no trial. สัจจะไม่กลัวการพิสูจน์

18.วิริเยน ทุกฺขขมจฺเจติ (วิ-ริ-เย-นะ-ทุก-ขะ-มัด-เจ-ติ) แปลว่า คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร หมายความว่า ความมานะบากบั่น ความเพียรพยายาม จะช่วยให้คนเราสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ในการดำเนินชีวิตไปได้ ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตาม จะต้องประกอบด้วยคุณธรรม คือ ความเพียร จึงจะสามารถทำงานให้ประสบผลสำเร็จลงได้ เช่นความเพียรในการศึกษาหาความรู้ อยากเล่นกีฬาเก่งๆ ก็ต้องหมั่นฝึกซ้อม อยากหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ต้องมีความเพียรในการฝึกอบรมตนเอง

19. Habituate yourself to hard work. = จงฝึกฝนตัวเองให้เคยชินกับงานหนัก

20 When you are in Rome, do as the Romans do.เข้าเมืองตาหลิ่วให้หลิ่วตาตาม

 http://www.krubanchang.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538695081&Ntype=6

http://www.thaigoodview.com/node/16648

      
http://www.m-culture.go.th/detail_page.php?sub_id=1773

Comments