VALIMISE KORD


1. Sinise, rohelise ja oranži taustaga on märgitud suunda kujundavad kursused, mis toimuvad T, K ja N hommikutel 1. tunni ajal (kell 8.20-9.35).
2. Valgel taustal on märgitud valikkursused, mis on mõeldud kõigile õpilastele, ja need toimuvad T, K ja N 5. tunni ajal (kell 14.30-15.45).
3. Pakutud kursuste hulgas on mitmeid kursusi, mis toimuvad vabavaliku kellaajal, kuid arvestatakse õpilase suunakursusena.
4. Kursused, mis toimuvad kogu õppeaasta vältel ja ei ole seotud ühegi perioodiga, on kirjas tabeli esimeses veerus ja neid võivad valida kõik õpilased.
5. Kursuste pealkirjadele vajutades avanevad ainepassid kursuste sisu kirjeldusega.
6. Valik- ja suunakursustele registreerimine toimub Stuudiumi keskkonnas, mis avatakse 16. septembril kell 19.00 ning suletakse 17. septembri 23.59.

Pane tähele!
1. Osa kursuseid nõuab eeldusainete läbimist ja osa kursuseid loetakse põhikursuste hulka.
2. Mitmekursuseliste ainete valimisega seote end mitmeks perioodiks. 
3. Kursused, mis on märgitud araabia numbritega (1, 2, 3), toimuvad mitme perioodi jooksul. Näiteks valides kursuse "Soome keel ja kultuur 1", on kohustuslik läbida ka 2. ja 3. osa.
4. Valides rooma numbritega (I, II) kursuse, ei ole jätkukursuse valik kohustuslik. Näiteks valides kursuse "Riigikaitse I", ei pea kohustuslikus korras valima kursuse II osa "Riigikaitse II".