Blogg

Bloggar kan användas för olika typer av textskrivande såsom till exempel loggbok, recensioner, argumenterande texter eller faktatexter. De kan också användas för att visa upp olika medier såsom foto, film och ljud. Bloggar kan drivas av enskilda elever eller så kan de vara kollaborativa projekt. De kan också användas av lärare för att publicera instruktioner. 

Bloggen kan vara en kanal för feedback och utgör ett bra medel för formativ undervisning . Den kan vara ett forum för diskussioner där deltagarna får tillfälle till eftertanke och reflektion. Som lärare kan man få en god bild av elevernas utveckling och behov. 

Att starta och upprätthålla en blogg behöver inte vara svårt och det finns många enkla och användarvänliga bloggverktyg. Innan man sätter igång kan det vara en god idé att tänka ut en strategi för hur bloggandet ska se ut. Vilka ska vara administratörer? Vilka ska bidra? Hur ofta/när? Hur gör man med film- och videohantering? Vem ska få kommentera? Vilket bloggverktyg passar oss bäst?

Exempel på skolbloggar:

Religionsfröknarna

Att besöka en roman

Fysik A KomVux

Road Trip

Filosofi B

IT-gymnasiet Örebro


Bloggverktyg kan också användas för länksamlingar:

Min renässansperson

My Medieval Character


Eller för att göra statiska sidor

Barnets rättigheter

Upphovsrätt och källor


För fler exempel klicka här.


Några bloggverktyg:

Blogger (Klicka HÄR för INSTRUKTION).WordPress (Klicka HÄR för INSTRUKTION).Tumblr


Comments