PROXECTO ANUAL CEIP CABANAS - SALCEDO AS ÁRBORES

 
 
 
 
 

 
 

2011

 

 Ano Internacional dos Bosques
 
 

A ONU impulsará diversas iniciativas para frear o creciente deterioro dos recursos forestais do planeta

Se o 2010 foi o Ano Internacional da Biodiversidade o 2011 será o dos bosques. Naciones Unidas organizará diversas actividades para concienciar á sociedade dos problemas que sufren os recursos forestais de todo o planeta e frear o seu deterioro. Cada ano desaparecen mais de 13 millóns de hectáreas de bosques en todo o mundo, unha superficie equivalente á cuarta parte da península Ibérica. Os consumidores poden asumir varias medidas para combatir esta deforestación, que afecta á biodiversidade e ó benestar de miles de millóns de persoas.

O tema dos bosques formará parte ademáis nas celebracións polos días Da Auga (marzo 22), Da Terra (abril 22), Da Diversidade Biolóxica (maio 22), Do Medio Ambiente (xuño 5) e Contra a Desertificación e a Sequía (xuño 17).
Igualmente estará incluido nas accións polo Día Internacional dos Pobos Indíxenas (agosto 9), ó Mundial dos Alimentos e o Internacional das Montañas (decembro 11).
 
 Obxectivo do Ano Internacional dos Bosques

 


O Ano Internacional dos Bosques pretende chamar a atención de tódolos ciudadáns do mundo durante 2011. O  seu obxectivo é aumentar os esforzos de recuperación e conservación das masas arbóreas mundiais e recordar que son parte esencial do desenrrolo sostible do planeta, gracias os beneficios económicos, socioculturais e ambientais que proporcionan.

Cada ano desaparecen máis de 13 millóns de hectáreas de bosques en todo o mundo.

Os seus responsabeis realizarán ó largo de todo o ano diversas actividades para implicar a institucións, empresas e ciudadáns e chamar a atención sobre as maiores ameazas que sofren os recursos forestais.  Promoveránse iniciativas para aumentar a ordeación sostible, a conservación e o  desenrrolo de todo tipo de bosques, incluidas as árboles fora deles. Ademáis,  intercambiaránse coñecementos sobre estratexias que  frearon a deforestación e a degradación forestal.

 


Con esta edición, será xa a segunda na que os bosques son protagonistas dun Año Internacional: en 1985 o Consello da Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO) pideu ós Estados Membros que tomaran conciencia da necesidade de protexer esta parte esencial da natureza.

 

 

Por qué hai que protexer os bosques

Según estimaciones da FAO, cada ano desaparecen máis de 13 millóns de hectáreas de bosques en todo o mundo, unha superficie equivalente á cuarta parte da península Ibérica. Os expertos señalan diversas causas, todas provocadas polos seres humáns: a sobreexplotación e a  tala ilegal, a conversión a tierras agrícolas e gandeiras, a recolección insostible da madeira, a xestión inadecuada da terra, a creación de asentamentos humáns, as explotacións minerais e petrolíferas, a construcción de encoros e estradas, as especies invasoras, os incendios forestais, os cultivos para agrocombustibles, a fragmentación dos ecosistemas ou a contaminación atmosférica.Mención aparte merecen os bosques vírxes conservados no seu estado orixinal, que desaparecen a gran velocidade en todo o mundo. Coñecidos como bosques primarios, cubren un 10% da superficie terrestre, aínda que  se estima que cada ano  perdense ou modificanse uns seis millóns de hectáreas. A organización ecoloxista Greenpeace asegura que so se conservan o 20% dos bosques primarios orixinarios, que o 80% xa se  destrueu ou alterouse e que o 20% restante está en perigo. Pola sua parte, as árboles singulares, algunhas con más de mil años de idade o do tamaño dun rascaceos, tampouco disfrutan dunha mellor situación.

En España, a metade da superficie forestal está desarbolada e a actividade humana ameaza a calidade biolóxica dos bosques que perviven. Así o sinala o informe "Los bosques que nos quedan. Propuestas para su restauración", elaborado polos expertos da organización conservacionista WWF e da Universidade Autónoma de Madrid (UAM).
A deforestación causa hasta un 20% das emisións mundiales de CO2 .

Os bosques son moito máis que madeira. Máis de 1.600 millóns de persoas nos países máis probes do mundo sobreviven polos alimentos, os materiais, a auga ou as mediciñas que conseguen gracias a eles. Algúns son pobos indíxenas únicos en perigro de desaparición. Ademáis, son o fogar do 80% da biodiversidade mundial de plantas e animais e, por iso, a súa destrucción pon en perigo a supervivencia de moitas especies. Os bosques tropicais son o caso máis extremo, debido á gran cantidade e variedade de seres vivos e ás deforestacións masivas que padecen.

Os recursos forestais xogan tamén un papel clave no cambio climático. As árbores son uns dos principais sumidoiros de carbono, ó absorber o dióxido de carbono (CO2). Por isto, a deforestación causa hasta un 20% das emisións mundiais de CO2, una cifra similar á xenerada polo sector do transporte, según datos do Banco Mundial.
 
 
Qué podemos facer os consumidores 
 


Aínda hai tempo de actuar. Os bosques cubren más do 30% de todo o territorio mundial e conten máis de 60.000 especies de árbores, moitas delas aínda sen descubrir. O Programa de Nacións Unidas para o Medio Ambiente (PNUMA) calculou que para compensar a pérdida de árbores sufrida o decenio pasado haberia que repoblar unha área equivalente á superficie de Perú con uns 14.000 millóns de árbores anuais durante dez anos consecutivos.

Os consumidores poden contribuir a recuperar a masa boscosa do planeta de diversas maneiras. A más activa é plantar unha árbore coas suas propias mas. A pionera neste senso foi a “Campaña de los mil millones de árboles”, promovida pola Premio Nobel da Paz Wangari Maathai. En España, iniciativas como as da “Fundación Más Árboles”, Apadrina unha árbore, Acciónatura, Ecologistas en acción ou Arba tamén instan ós ciudadáns a que contribuian á reforestación do planeta. Outra opción é axudar ás asociacions ecoloxistas o que traballan con árbores, aprender máis sobre elas e apreciar a sua importancia, ou denunciar posibles casos de talas indiscriminadas ou calquer outro problema que lles afecte.

Os consumidores tamén poden presionar ás institucións para que emprendan medidas que defendan os bosques, como a creación de espacios protexidoscorredores entre estas áreas, o apoio a prácticas eficientes e unha xestión forestal sostible ou a repoboación con especies autóctonas das zonas deforestadas.

Poden asumir hábitos de consumo que eviten o uso insostible dos bosques. Pódese empezar por aplicar as tres erres (reducir, reutilizar e reciclar) nos productos procedentes da madera e outros involucrados na deforestación, como os combustibles ou os productos agrogandeiros. Tamén é posible consumir productos con etiquetas ecolóxicas (no caso da madera, o selo FSC) ou facer actividades de ecoturismo.

 

Se  queres saber algunha cousa mais podes consultar os seguintes videos

 

http://www.youtube.com/watch?v=WxDS1pXNkQQ

 

http://www.youtube.com/watch?v=4r_jFsVNQ6o

 

http://www.youtube.com/watch?v=Je2j0ZYHCaQ

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZIOyKoC75aM