Valoració dels mòduls


El nostre institut, com a part del seu sistema de qualitat, ha de recollir diferents dades sobre el funcionament del centre en tots els seus aspectes.
Aquestes enquestes recullen la teva valoració sobre el funcionament de les classes
.


  • Contesta de l'1 al 10.
  • 1 indica que no estàs gens satisfet/satisfeta i 10 que estàs molt satisfet/a
  • L'enquesta és anònima.Contesta amb total llibertat, amb la màxima sinceritat i de forma respectuosa
  • Moltes gràcies!