Οικονομικές προσφορές

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.4 της Υ.Α.129287/Γ2/2011(ΦΕΚ 2769/τ.Β'), είναι υποχρεωτική η ανάρτηση στο διαδίκτυο των προσφορών των ταξιδιωτικών γραφείων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό για την υλοποίηση εκδρομών του σχολείου. 

Ċ
1ο Γυμνάσιο Μελισσίων Διαμαντής Χριστόδουλος,
Jan 26, 2017, 7:36 AM
Ċ
1ο Γυμνάσιο Μελισσίων Διαμαντής Χριστόδουλος,
Jan 26, 2017, 7:34 AM
Ċ
1ο Γυμνάσιο Μελισσίων Διαμαντής Χριστόδουλος,
Jan 26, 2017, 7:42 AM
Ċ
1ο Γυμνάσιο Μελισσίων Διαμαντής Χριστόδουλος,
Jan 26, 2017, 7:42 AM
Ċ
1ο Γυμνάσιο Μελισσίων Διαμαντής Χριστόδουλος,
Jan 26, 2017, 7:42 AM
Ċ
1ο Γυμνάσιο Μελισσίων Διαμαντής Χριστόδουλος,
Mar 2, 2017, 12:25 AM
Ċ
1ο Γυμνάσιο Μελισσίων Διαμαντής Χριστόδουλος,
Apr 6, 2017, 1:29 AM
Comments