Stichting COOL support

COOL staat voor:                 

Communicatie

Ontmoeting                                             foto's van Camp-Cool

Ontplooiing

Lol                                                             www.campcool.nl

COOL wil chronisch zieke kinderen, jongeren en hun omgeving hulp bieden bij het leren omgaan met de verschillende fases en veranderingen in het ziekteproces.

Hiermee wil Stichting COOL de chronisch zieke helpen vaardigheden te ontwikkelen

waarmee hij/zij zich een plaats kan verwerven binnen het arbeidsproces en de maatschappij in zijn geheel.

Stichting COOL organiseert bijeenkomsten en werkweken voor chronisch zieke jongeren en hun ouders ingedeeld naar aard van de ziekte en leeftijd.

Deze bijeenkomsten hebben als leidraad:

    Communicatie Ontmoeting Ontplooiing Lol.

Onderscheidend van andere activiteiten voor deze groep is dat de activiteiten aanzetten tot het stimuleren van bewustwording.

Vragen als wie ben ik, wat zijn mijn wensen, wat wil ik wel of niet op medisch gebied.

Dit komt aan bod binnen de aangeboden activiteiten.

Deze bestaan uit theaterworkshops, films maken, muzikale opdrachten, dans, sport en spel en worden specifiek toegesneden op de doelgroep.