Zväz občianskych združení na území Slovenska

 

 


 

      Zväz       Dokumenty       Linky         Kontakty

 

Zväz občianskych združení na území Slovenska

    Prichádza nová doba, vďaka ktorej sa možno zmení história občanov Slovenska a možno história celej strednej Európy. S radosťou môžme oznámiť, že sme mohli asistovať pri zrode organizácie, ktorá občanov nebude rozdelovať ale bude nás zodpovedných občanov združovať (zjednocovať).

Kto sme, akými úlohami nás poveril, aké bremeno nám udelil náš pán Boh, ktorého rozhodnutie  pre nás nie je bremenom ale požehnaním a s radosťou ho budeme plniť.Najskôr sa pokúsme nájsť odpoveď na našu prvú otázku: Kto sme?

     Sme občania strednej Európy, ktorá je našou vlasťou, ktorá po stáročia prinášala tu žijúcim občanom radosť či sklamanie, ktorá prinášala nádej i roztrpčenie.

Ako som už spomenul sme občania, vytvárame hodnoty, sme starostliví, vykonávame charitatívnu činnosť, zvelaďujeme naše kultúrne pamiatky, vážime si starších ľudí, chránime naše deti a usilujeme sa ochraňovať naše životné prostredie.

Natíska sa nám otázka - Prečo vlastne toto všetko vykonávame? Ja sám som sa nad touto otázkou ešte nezamýšlal. Asi preto lebo tieto činnosti, ktoré vykonávame by mali byť automatickou súčasťou nášho každodenného života. Nikto sa napríklad neopýta prečo napríklad dýchame, pretože je to automatická činnosť ľudského tela. My si teda túto otázku nikdy nekladieme. Sú však ľudia, ktorý počudovane hľadia na našu činnosť. Sú to hlavne ľudia, ktorých jediným cieľom je uspokojiť predovšetkým vlastné potreby. Títo ľudia sú schopný vykonať prácu len za finančné ohodnotenie a nie sú schopný vykonať dobrovoľnú prácu v mene blaha spoločnosti bez finančného ohodnotenia.    Sme občania, ktorí v mene blaha spoločnosti venujú svoj drahocenný čas aktivitám smerujúcim k rozvoju spoločnosti, mnohokrát vzdialene od svojich blízkych. Dovoľte, aby som vám v krátkosti predstavil naše priority:

 

1.      Pozdvihnutie hospodárskeho, kultúrneho, spoločenského a sociálneho života občanov Slovenska, zachovávanie duchovných hodnôt

2.      Rozvíjanie regiónov, podpora spoločenských a kukltúrnych aktivít

3.      Podpora aktivít, ktoré smerujú k rozširovaniu vedomostí detí a mládeže

4.      Podpora  výstavby a obnovy infraštruktúr smerujúcich k rozvoju cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce

5.      Regionálna a cezhraničná spolupráca potrebná k naplneniu prioritných cieľov zväzu

6.      Všestranná podpora teoretických a praktických aktivít, ktoré súvisia s cieľmi zväzu


 

Prezident zväzu: Zoltán Házik

 Kontakt: prezident.hz@gmail.com