Polgári Társulások Szövetsége Szlovákia Területén  

 


Szövetség          Testvérlapok       Kapcsolat
Polgári Társulások Szövetsége Szlovákia Területén
 
Új kor köszöntött ránk, mely reményeim szerint akár a mi, felvidéki és talán a kárpát-medencei polgárok történelmét is átírhatja. Olyan szervezet születésénél bábáskodhatunk, mely egyedülálló a maga nemében, nem megoszt, hanem összetart bennünket, felelős polgárokat.
De kik is vagyunk mi, milyen feladatokkal bízott meg, milyen terhet tett ránk a Jóisten, melyek megoldása, viselése kiváltság, nem pedig büntetés.
Először az első kérdésre keressük meg a választ: kik vagyunk?
Civilek, magyarul polgárok a Kárpát-medencéből, arról a helyről, mely az elmúlt évszázadok során egyaránt hozott boldogságot, csalódottságot, szült reményt és elkeseredettséget az itt élőknek.


Kik okozták a bajt és kiknek az érdeme a Jósors?

Csekély történelmi és politikai tájékozottság elegendő, hogy megválaszoljunk erre: a rossz okozói elsősorban a hataloméhes politikai elit, mely az évszázadok során felhalmozott értékek elvetése mellett nem volt képes értéket előállítani csak rombolni: hitet, történelmet, kultúrát, együttélést, békességet. Ismerjük őket, de ebben a reményteli pillanatban kár rájuk vesztegetni több szót. Beszéljünk inkább magunkról.
Mint elmondottam, civilek vagyunk: értéket teremtünk, ápolunk, karitatív tevékenységeket végzünk, gyarapítjuk kulturális kincseinket, tiszteljük időseinket és óvjuk gyermekeinket, erőfeszítéseket teszünk a természet megmentése érdekében.
Miért tesszük mindezt? - merül fel a kérdés. Jómagam még nem gondolkodtam el ezen, talán azért, mert ezek olyan tevékenységek, melyek részei kell, hogy legyenek életünknek, mint ahogyan azt sem kérdezzük meg folyvást, hogy miért veszünk levegőt. Mi tehát nem kérdezzük, viszont másokat kíváncsisággal tölt el cselekedeteink ilyen formája. Ők azok, akik nem tesznek másokért semmit, csak a saját boldogulásuk a céljuk. Ők csak pénzért vállalnak feladatot, elképzelni sem tudják, hogy önzetlenül részt vállalni egy közösség életének, körülményeinek javításában önkéntesen felemelőbb, mint hitvány bérért. A civilek a szabadidejüket áldozzák egy-egy feladat elvégzéséért, néha bizony távol családjuktól és barátaiktól, ezt azonban sohasem száműzetésként élik meg: a közösségben újra barátok között vannak, és egy más család tagjaivá válnak. Ilyen tehát a civil élet.

Ezek a kis közösségek viszont gyengécskék, persze lényüktől idegen test a hatalom, a tőke és minden eszköz, mely ma az erőt szimbolizálja. Bár a kis közösségek nagyobb hasznot hoznak egy ország életében, mint az állam és a dolgoztató tőke együttesen, a csoportok széttöredezettsége még jobban legyengítheti immunrendszerüket. Tudtuk ezt eddig is, csak lehetőségünk, erőnk és talán hitünk sem volt eddig ezen változtatni. Megismétlem: EDDIG.
Ennek ideje volt véget vetni, és új fejezetet nyitni egy új társadalmi tudat alapján, mely egy önmagát felismerni és szervezni képes közösségek jól felépített rendszeréből áll.

Legbölcsebb tanítómesterünk a természet. Ezt már az ókori tudósok is felismerték, társadalmi rendszereiket is ennek alapján építették fel és valósították meg. Ezek időtálló szisztémák voltak, olyan struktúrával, mely a maga természetességében vizsgálta a dolgokat, legyen szó a hangyák társadalmától egy fa leveleinek erezetéig. Mind egyről szólt: a kisebb egységek csak úgy képesek nagy erőt - és az ezzel járó védettséget és biztonságot - biztosítani, ha összezárnak, egységbe szerveződnek, gondoljunk csak az ógörög városállamokra vagy a magyarok törzsszövetségére.

A Polgári Társulások Szövetsége - mely a minap jegyeztetett be - ennek a rendszernek a fundamentumára épül. Nézzük meg miképpen!

Dél-Szlovákia gazdasági, kulturális, társadalmi és szociális életének felemelése, a szellemi értékek megőrzése,

• Az egyes régiók fejlesztése és erősítése, a társadalmi és kulturális aktivitások támogatása,

• a gyermekek és az ifjúság műveltetésének támogatása,

• az idegenforgalmi infrastruktúra kiépítésének és felújításának támogatása,

• regionális és határon átnyúló együttműködés a társulás céljainak elérése érdekében.


• mindennemű elméleti és gyakorlati tevékenység támogatása mindazon területen, amely a szövetség céljaihoz kötődik


Zárszó

Ez volna a Szövetség, ezekkel a célokkal, tervekkel, és ne hallgassuk el: bizony kereszttel. Mert ezzel egy olyan terhet veszünk a vállunkra, mely rendkívül nehéz súllyal nyomhatja vállunkat. De visszük, mivel tudjuk, hogy a stációnk végén egy igazságosabb társadalom fénye látszik, és ehhez mi is hozzátehetjük a ránk osztott részt. A teher pedig könnyűnek találtatik, mert ha sokan, keveset viszünk magunkkal, a munkánk is könnyebbnek tűnik. Ez egy kegyelmi állapot, mely keveseknek adatott meg. Mi se utasítsuk vissza!

A végére hadd idézzem Márai Sándor szavait:

„Hirdesd az igazságot, de nem árt, ha néha mosolyogsz is közben”Kelt, Rimaszombat, 2007. október 25-én


Házik Zoltán
a PTSZSZT elnöke

prezident.hz@gmail.com