Pretraži ovu web-lokaciju

228dana od
do početka šk. godine

Brojač posjeta

Korisne stranice za vježbanje

Listići za ponavljanje i vježbanje

Listiće za dodatno vježbanje najbolje je preuzeti na svoje računalo tako da kliknete na Preuzimanje , a zatim ih možete isprintati na svom printeru.
 
I na ovoj web adresi možete pronaći puno zanimljivih zadataka za vježbanje :
 
 Hrvatski jezik
ĉ č,ć,dž,đ,ije.je, slogovi, veliko slovo.docx
Prikaz Preuzimanje
  15 kB v. 2 20. velj 2013. 14:50 Draženka Bajan
ĉ Glagoli.docx
Prikaz Preuzimanje
  13 kB v. 2 17. stu 2013. 13:45 Draženka Bajan
ĉ Imenice.docx
Prikaz Preuzimanje
  15 kB v. 4 12. stu 2013. 15:29 Draženka Bajan
ĉ Imenice i glagoli.doc
Prikaz Preuzimanje
  55 kB v. 2 26. sij 2014. 09:57 Draženka Bajan
ĉ Jesne i niječne rečenice 1.doc
Prikaz Preuzimanje
  143 kB v. 2 5. stu 2012. 12:52 Draženka Bajan
ĉ Jesne i niječne rečenice.doc
Prikaz Preuzimanje
  223 kB v. 2 5. stu 2012. 12:52 Draženka Bajan
ĉ Koliko poznajem hrvatski jezik-ponavljanje.docx
Prikaz Preuzimanje
  24 kB v. 2 1. svi 2013. 07:37 Draženka Bajan
ĉ Markecov san.doc
Prikaz Preuzimanje
  24 kB v. 2 30. ruj 2012. 15:05 Draženka Bajan
ĉ MORAŠ.doc
Prikaz Preuzimanje
  49 kB v. 2 30. ruj 2012. 15:05 Draženka Bajan
ĉ Opće i vlastite imenice.doc
Prikaz Preuzimanje
  33 kB v. 2 7. lis 2013. 15:28 Draženka Bajan
ĉ Pisanje riječce li.doc
Prikaz Preuzimanje
  61 kB v. 2 21. sij 2013. 14:29 Draženka Bajan
ĉ Ponavljanje gradiva 3. razreda.doc
Prikaz Preuzimanje
  147 kB v. 2 6. tra 2014. 13:01 Draženka Bajan
ĉ Proljeće-ije, je, ć.doc
Prikaz Preuzimanje
  38 kB v. 2 20. velj 2013. 14:50 Draženka Bajan
ĉ Rečeničniznakovi.doc
Prikaz Preuzimanje
  180 kB v. 2 7. sij 2012. 11:21 Draženka Bajan
ĉ Skupina glasova ije i je.doc
Prikaz Preuzimanje
  754 kB v. 2 20. velj 2013. 14:50 Draženka Bajan
ĉ Uporabaglasailislovač,ć.docx
Prikaz Preuzimanje
  20 kB v. 5 12. sij 2012. 12:40 Draženka Bajan
 Likovni
ĉ Figurice za olovke.docx
Prikaz Preuzimanje
  683 kB v. 2 16. pro 2012. 07:59 Draženka Bajan
 Matematika
ĉ Brojevi do 1000 -1.dio.doc
Prikaz Preuzimanje
  37 kB v. 2 8. lis 2013. 13:10 Draženka Bajan
ĉ Brojevi do 1000 -2.dio.doc
Prikaz Preuzimanje
  43 kB v. 2 8. lis 2013. 13:10 Draženka Bajan
ĉ Brojevi do 1000 -3.dio.doc
Prikaz Preuzimanje
  47 kB v. 2 8. lis 2013. 13:10 Draženka Bajan
ĉ Brojevi do 1000 -4.dio.doc
Prikaz Preuzimanje
  696 kB v. 2 8. lis 2013. 13:10 Draženka Bajan
ĉ Brojevi do 1000 -7.dio.doc
Prikaz Preuzimanje
  159 kB v. 2 8. lis 2013. 13:10 Draženka Bajan
Ċ Brojevi do 1000a.pdf
Prikaz Preuzimanje
  189 kB v. 2 7. lis 2013. 15:28 Draženka Bajan
ĉ brojevi do 1000 pon.doc
Prikaz Preuzimanje
  42 kB v. 2 8. lis 2013. 13:10 Draženka Bajan
ĉ BROJEVI DO 1 000 vj.doc
Prikaz Preuzimanje
  42 kB v. 2 8. lis 2013. 13:10 Draženka Bajan
ĉ Mjerenje dužine.doc
Prikaz Preuzimanje
  570 kB v. 2 26. sij 2014. 09:58 Draženka Bajan
ĉ Množenje i dijeljenje -ponavljanje.docx
Prikaz Preuzimanje
  416 kB v. 2 1. svi 2013. 07:37 Draženka Bajan
ĉ Pisano dijeljenje jednoznam. brojem.doc
Prikaz Preuzimanje
  55 kB v. 2 6. tra 2014. 13:25 Draženka Bajan
ĉ Pisano množenje.docx
Prikaz Preuzimanje
  47 kB v. 2 26. velj 2014. 01:15 Draženka Bajan
ĉ Pisano zbrajanje i oduzimanje do 100.doc
Prikaz Preuzimanje
  33 kB v. 2 12. stu 2013. 15:21 Draženka Bajan
ĉ Zbrajanje i oduzimanje brojeva do 1000.doc
Prikaz Preuzimanje
  28 kB v. 2 17. stu 2013. 14:07 Draženka Bajan
ĉ Zbrajanje i oduzimanje do 1000-2.dio.doc
Prikaz Preuzimanje
  29 kB v. 2 17. stu 2013. 14:07 Draženka Bajan
ĉ Zbrajanje i oduzimanje do 1000-3.dio.docx
Prikaz Preuzimanje
  16 kB v. 2 17. stu 2013. 14:07 Draženka Bajan
 PRIRODA I DRUŠTVO
ĉ Prijevozna sredstva.doc
Prikaz Preuzimanje
  169 kB v. 2 26. sij 2014. 09:44 Draženka Bajan
ĉ Promet.doc
Prikaz Preuzimanje
  85 kB v. 2 26. sij 2014. 09:42 Draženka Bajan