LEGO MINDSTORMS

Vzdelávanie s podporou LEGO® MINDSTORMS® Education je vzdelávanie cestou zábavných činností. Kombinácia LEGO konštrukcií s LEGO MINDSTORMS Education EV3 technológiou otvára novú cestu skvalitnenia učenia sa robotiky, princípom programovania, fyziky a matematiky.

Srdcom LEGO MINDSTORMS Education je programovateľná EV3 kocka, ktorou ovládame pripojené senzory, motory a ktorá umožňuje aj bezdrôtovú komunikáciu. Sami rozhodneme, aké senzory a motory použijeme.

LEGO MINDSTORMS Education EV3 Softvér nám poskytne všetko, čo potrebujeme. EV3 Lobby nám umožní ľahký prístup k programovaniu, záznamu dát, tvorbe digitálnych pracovných zošitov a oveľa viac. Pomocou vzdelávacej misie Robot Educator dokážeme aj bez predchádzajúcich zručností robota postaviť, naprogramovať a spustiť. Ikonografické programovacie prostredie podnecuje k ovládaniu robotov, meraniu a záznamu dát, je silným nástrojom na uskutočnenie experimentov a vedeckých bádaní.


Podstránky (2): EV3 Softvér Technológie EV3
Comments