Khatam Terjemahan

                                             [Previous] [Next] [Home]

AR-RA’D, dari ayat 1~10.

1. Alif Laam Miim Raa. Kitab itu barang yang diturunkan kepada mu dari Tuhan mu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mahu beriman.

2. Allah lah yang meninggikan langit-langit dengan tidak bertiang yang kamu lihat dia, kemudian ia semayam atas Arash, dan ia telah mudahkan matahari dan bulan, tiap-tiap satu berjalan menurut batas yang ditentukan, ia atur sekelian urusan, ia terangkan ayat-ayat nya, supaya kamu yakin kepada pertemuan dengan Tuhan kamu.

3. Dan ialah  yang bentang bumi, dan ia jadikan padanya gunung-gunung dan sungai-sungai, dan dari tiap-tiap buah-buahan, ia jadikan sepasang-pasang, ia tutup siang dengan malam, sesungguhnya pada yang demikian ada tanda-tanda bagi kaum yang mahu berfikir.

4. Dan dibumi ada beberapa potong tanah yang berhampiran dan ada  kebun-kebun  anggur dan ada tanam-tanaman dan kurma yang berumpun dan yang tidak berumpun, disiram dengan satu macam air, dan kami lebihkan sebahagian nya atas sebahagian tentang rasanya, sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda bagi kaum yang mahu fikirkan.

5. Dan jika ada yang engkau merasakan hairan, maka hairan perkataan mereka; “apabila kami sudah jadi tanah, apakah kami akan jadi dalam kejadian yang baharu ?” mereka itu lah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan mereka, dan belengu-belengu ada dileher-leher mereka, dan merekalah  ahli neraka, hal keadaan mereka kekal padanya.

6. Dan mereka minta kepada mu melekaskan kejahatan sebelum kebanyakan, pada hal sesungguhnya telah  lewat sebelum mereka  beberapa seksaan, sesungguhnya Tuhan mu itu yang mempunyai keampunan bagi manusia atas kezaliman mereka dan sesungguhnya  Tuhan mu itu, pedih seksaan nya.

7. Dan berkata orang-orang kafir; “alangkah baiknya kalau diturunkan atas nya satu tanda dari Tuhan nya !” sesungguhnya engkau tidak lain, melainkan seorang pengancam kerana bagi tiap-tiap kaum, ada seorang pimpinan.

8. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh tiap-tiap perempuan dan apa  yang kandungann itu kurangkan dan apa yang bertambah, kerana  tiap-tiap sesuatu pada sisinya, dengan ukuran.

9. Yang mengetahui barang yang ghaib dan yang nyata, yang maha besar, yang maha tinggi.

10. Sama sahaja dari antara kamu orang yang sembunyikan cerita dan orang yang nyatakan dia, dan orang yang bersembunyi pada waktu malam dan orang yang berjalan pada waktu siang.


Sumber,
[] http://www.facebook.com/groups/323409944382901/doc/438935229497038

Following Twitter,
[] https://twitter.com/rssde/status/690326976955940864.
Comments