PresentaciónAchegarse aos Arquivos Históricos e utilizar Fontes Primarias como ferramentas fundamentais na reconstrucción e interpretación dos acontecementos do pasado non son propostas didácticas habituais nos niveis de Ensinanza Secundaria. Con este traballo queremos contribuir a que  estes documentos orixinais,  que utilizan os historiadores no seu labor de investigación, podan ser coñecidos e manexados polo alumnado deste nivel educativo.Navegación

A navegación por este site está pensada para que sexa cómoda, práctica e sinxela. A barra de navegación lateral permite o acceso rápido a cada documento. Pulsando en cada documento, ademais, enlázase directamente coa súa correspondente ficha.
Na liña de tempo enlázase tamén con cada unha das fichas correspondentes.


Comments