EN  https://sites.google.com/site/17pssbalmadi/


A Pannon Egyetem
Magyar és Alkalmazott Nyelvtudományi Intézete

az EFOP-3.6.1-16-2016-00015 azonosító számú A Pannon Egyetem átfogó intézményfejlesztése az intelligens szakosodás elősegítése érdekében című projekt támogatásával 

megszervezi a

20. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetem

nemzetközi tudományos konferenciát

Balatonalmádiban


Időpont: 2018. június 10.–14.

Plenáris előadók:

Margaret Deuchar, University of Cambridge
François GrosjeanUniversité de Neuchâtel
Gósy Mária, Magyar Tudományos Akadémia
Howard Jackson, Birmingham City University
Lengyel Zsolt, Pannon Egyetem
Pléh Csaba, Central European University
David Singleton, University of Pannonia

Meghívott előadók:

 Bárdos JenőEszterházy Károly Egyetem
 Hidasi JuditBudapesti Gazdasági Egyetem
 Kövecses ZoltánEötvös Loránd Egyetem
Prószéky GáborMagyar Tudományos Akadémia, Pázmány Péter Katolikus Egyetem


Az előadásokat a következő témakörökben várjuk:
  • Neurolingvisztika
  • Nyelvelsajátítás
  • Nyelvi feldolgozás
  • Iskolai többnyelvűség
Jelentkezés

A jelentkezés online történik a Regisztráció menü alatt az előadás címének és absztraktjának feltöltésével. Jelentkezési határidő: 
2018. február 15.

A Programbizottság által hozott pozitív döntésről február 28-ig küldünk értesítést


A határidőn túli jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni!
Előadások

A szekció előadások terjedelme 15 perc, amelyet 5 perc vita követ.
A nyári egyetem munkanyelvei: magyar, angol és német.

Az előadások írott, lektorok által jóváhagyott változatait, jubileumi kötetben publikáljuk.


Programbizottság tagjai: Navracsics Judit, Marjolijn Verspoor, Kees de Bot, Vincent van Heuven, Ulrike Jessner, Bátyi Szilvia
Subpages (1): Helyszín