คติธรรมสอนใจ

 
"พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าความเมตตาอภัยโลก "
 
สิ่งที่ร่ำรวยที่สุดของชีวิต คือ สุขภาพที่แข็งแรง
      บาปกรรมใหญ่หลวงที่สุดของชีวิต คือ ไม่กตัญญู
ความโง่เขลาที่สุดของชีวิต คือ ติดยาเสพติด

                   ความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิต คือ การทระนงตัว

   ของกำนัลที่มีค่าที่สุดของชีวิต คือ การให้อภัย

               ความชั่วช้าต่ำต้อยที่สุดของชีวิต คือ การข่มเหงผู้อื่น

                          ความผิดพลาดร้ายแรงที่สุดของชีวิต คือ การเล่นการพนัน

                  การล้มละลายครั้งใหญ่ที่สุดของชีวิต คือ การสิ้นหวัง

               ความสุขมากที่สุดของงชีวิต คือ การช่วยเหลือผู้อื่น

              การยอมรับและนับถือมากที่สุด คือ ความก้าวหน้า

                                                                                                     ( ขงจื้อ )