Početna

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na:PETNAESTO OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE
U MINI I SUPER MINI RUKOMETU
ZA DJEVOJČICE I DJEČAKE 

 

Karlovac - Nedjelja, 12. travnja 2015. god. - 2005. godište i mlađe – djevojčice

Karlovac - Nedjelja, 12. travnja 2015. god. - 2005. godište i mlađi – dječaci 

Karlovac - Nedjelja, 19. travnja 2015. god. - 2004. godište i mlađe - djevojčice

Karlovac - Nedjelja, 19. travnja 2015. god. - 2004. godište i mlađi - dječaciHrvatski rukometni savez i Rukometna škola Karlovac iz Karlovca, Ulica Rakovac br. 1, organiziraju PETNAESTO OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake. 

SUPER MINI RUKOMET za djevojčice rođene 2005. godine i mlađe održati će se 12. TRAVNJA 2015. godine (NEDJELJA) u 3 sportske dvorane: sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević (eventualno u sportskoj dvorani OŠ Dubovac) i u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu. 

MINI RUKOMET za djevojčice rođene 2004. godine i mlađe održati će se 19. TRAVNJA 2015. godine (NEDJELJA) u 3 sportske dvorane: sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević (eventualno u sportskoj dvorani OŠ Dubovac) i u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu. 

 SUPER MINI RUKOMET za dječake rođene 2005. godine i mlađe održati će se 12. TRAVNJA 2015. godine (NEDJELJA) u 3 sportske dvorane: sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević (eventualno u sportskoj dvorani OŠ Dubovac) i u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu. 

MINI RUKOMET za dječake rođene 2004. godine i mlađe održati će se 19. TRAVNJA 2015. godine (NEDJELJA) u 3 sportske dvorane: sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević (eventualno u sportskoj dvorani OŠ Dubovac) i u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu. 

Obzirom da se sustav natjecanja na PETNAESTOM OTVORENOM PRVENSTVU HRVATSKE u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake u Karlovcu ove godine ograničava na 60 ekipa po godištu i obzirom na spol, mole se svi zainteresirani klubovi da odmah po prijemu ove obavijesti naprave predbilježbu RŠK Karlovac. 

Za SUPER MINI RUKOMET za dječake i djevojčice, trebali bi se službeno prijaviti najkasnije do 06. travnja 2015. godine, a za MINI RUKOMET za dječake i djevojčice, odnosno najkasnije do 13. travnja 2015. godine. 

Do navedenih datuma, potrebno bi bilo dostaviti u Rukometnu školu Karlovac, uredno ispunjene i ovjerene prijave i obrasce koji se nalaze u prilogu. Svaki klub ima pravo prijaviti i više od jedne ekipe u uzrasnoj kategoriji ( prijava za MINI odnosno SUPER MINI RUKEMET u ovisnosti da li za prvenstvo djevojčica odnosno dječaka) 


Predsjednik 
Rukometne škole Karlovac
Miloš Đanković, dipl.ing.prom. 


Važni dokumenti

  • ORGANIZACIJA I PROVODJENJE.docx   319 kB – 1. velj 2015. 03:23 autora RK ŠRK (v1)
  • PRIJAVNICE - 2015.docx   324 kB – 1. velj 2015. 03:19 autora RK ŠRK (v1)
Prikazuje se 2 datoteka sa stranice Dokumenti prvenstva.