อุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์

จำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนี้

แอมป์มิเตอร์    
มัลติมิเตอร์
เครื่องมืองานไฟฟ้า    
ดิจิตอลออสซิโลสโคป
หัวแร้งแก๊ส    
เซอร์กิต เบรกเกอร์
คอนแทกเตอร์แบตเตอรี่
แบตเครื่องสำรองไฟ