UmundurowanieHarcerki:
- czarny beret, srebrna lilijka 
- pierścień do chusty brązowy z lilijką 
- szara bluza mundurowa ZHP 
- szara spódnica ZHP + czarny pas
- czarne krótkie spodenki + czarny pas 
- zielone spodnie + zielony pas
- granatowe getry 
- bordowe wyłogi
Harcerze:

- czarny beret, srebrna lilijka 
- pierścień do chusty czarny z lilijką 
- zielona bluza mundurowa ZHP 
- zielone spodnie + zielony pas 
- zielone krótkie spodenki ZHP + zielony pas 
- granatowe getry 
- bordowe wyłogi


Prawy rękaw:
 • - plakietka specjalności harcerskiej
  • Członkowie ZHP należący do jednostek specjalnościowych innych niż jednostki specjalności wodnej i żeglarskiej noszą na prawym rękawie w odległości 1-3cm od miejsca wszycia rękawa
 • oznaczenie projektu starszoharcerskiego
  • odznaką projektu jest plakietka o wymiarach 2 cm x 7 cm w barwach drużyny, na której każdy zrealizowany projekt jest oznaczany jednym pionowym paskiem w dowolnym kolorze;
  • 2) odznaka noszona jest na prawym rękawie munduru w środkowej części ramienia
 • sprawności harcerskie
  • harcerki, harcerze, harcerki starsze, harcerze starsi, wędrowniczki i wędrownicy noszą na prawym rękawie oznaczenia sprawności harcerskich; dopuszcza się noszenie tych oznaczeń również przez instruktorów i członków starszyzny harcerskiej pracujących w gromadach i drużynach;
  • oznaką sprawności harcerskich jest krążek o średnicy 3 cm z symbolem sprawności;
  • wzory graficzne poszczególnych sprawności określa regulamin sprawności harcerskich;
  • oznaki sprawności naszywa się lub wyszywa, poczynając od linii poziomej 8 cm poniżej miejsca wszycia rękawa na barku
Prawa pierś:
 • Znaki służb:
  • noszone nad patką prawej kieszeni, na prawo od osi symetrii kieszeni;
 • Odznaka honorowa:
  • noszona nad patką prawej kieszeni, na osi symetrii kieszeni, lub na patce prawej kieszeni
 • Plakietki okolicznościowe w formie paska:
  • noszone bezpośrednio nad patką prawej kieszeni,
 • Pozostałe odznaki:
  • noszone na patce prawej kieszeni,
 • Plakietki okolicznościowe noszone na prawej kieszeni.
 • Odznaki noszone na pasku noszone na pasku umieszczonym na prawej kieszeni, przypiętym pod patką guzikiem zapinającym patkę;
  • odznaki noszone są na pasku skórzanym koloru brązowego lub czarnego, o ile regulamin danej odznaki nie stanowi inaczej,
  • zespoły instruktorskie mogą wprowadzić swój wzór paska,
  • Znaczek Zucha: noszony jest przez instruktorów pracujących z zuchami.
  • Odznaka Kadry Kształcącej.
  • Odznaka Kadry Programowej
  • Odznaka HSR.
Lewa pierś:
 • Odznaka organizacyjna Krzyż Harcerski:
  • Krzyż Harcerski noszą członkowie ZHP po złożeniu Przyrzeczenia Harcerskiego,
  • pod Krzyżem Harcerskim instruktorzy noszą filcowe podkładki w kolorze posiadanego stopnia,
  • w przypadku żałoby narodowej lub wewnętrznej Związku Harcerstwa Polskiego na Krzyżu noszona jest przepaska z czarnej aksamitki lub wstążki – po przekątnej, z lewego górnego rogu (lewego ramienia),
  • na Krzyżu Harcerskim można nabijać oznaczenia stopni harcerskich.
 • Odznaka organizacyjna Lilijka:
  • harcerze realizujący próbę harcerza noszą srebrną lilijkę wzoru podstawowego noszą w miejscu Krzyża Harcerskiego.
 • Odznaka organizacyjna noszona jest nad lewą kieszenią, na osi jej symetrii.
 • Harcerski Znak Spadochronowy:
  • odznaka wzorowana na znaku spadochronowym Sił Zbrojnych RP. Przedstawia orła pikującego do walki, trzymającego w szponach lilijkę harcerską,
  • odznakę nosi się 2 cm powyżej Krzyża Harcerskiego. Pod odznaką można nosić podkładkę filcową oznaczającą liczbę oddanych skoków.
 • Harcerski Znak Balonowy:
  • odznakę nosi się 2 cm powyżej Krzyża Harcerskiego.
 • Oznaczenia służby instruktorskiej:
  • oznaczeniem służby instruktorskiej są metalowe listki dębu przyznawane zgodnie z zasadami przyjętymi w hufcu,
  • listki dębu noszone są wokół Krzyża Harcerskiego, poczynając od dołu,
  • srebrny listek oznacza 3 lata służby, złoty – 5 lat służby.
 • Ordery, odznaczenia, baretki:
  • na mundurze można nosić posiadane odznaczenia państwowe i harcerskie lub ich baretki;
  • w sytuacjach uroczystych na mundurze można nosić najwyższe posiadane odznaczenie, umieszczone nad lewą kieszenią pod Krzyżem Harcerskim;
  • na co dzień nosi się baretki odznaczeń, umieszczane w rzędach nie przekraczających szerokości kieszeni, bezpośrednio nad górnym szwem patki lewej kieszeni, symetrycznie względem jej osi.
 • Logo ZHP i flaga Polski są wyhaftowane na mundurze na stałe. Na fladze Polski nie wolno umieszczać żadnych innych znaków.
 • Plakietka WOSM/WAGGGS:
  • plakietki WOSM noszone są przez członków ZHP płci męskiej,
  • plakietki WAGGGS noszone są przez członków ZHP płci żeńskiej,
  • plakietki WOSM i WAGGGS noszone są na lewej kieszeni, symetrycznie względem jej osi,
Lewy rękaw:
 • Oznakami środowiska są plakietki środowisk, do których należy harcerz, tzn.: hufca, szczepu
  i drużyny, 
  które noszone są na lewym rękawie munduru, 1-3 cm poniżej wszycia rękawa.
 • Lilijka instruktorska: instruktorzy mogą nosić w środkowej części lewego rękawa, poniżej oznak środowiskowych, filcową bądź haftowaną lilijkę w kolorze posiadanego stopnia instruktorskiego.
Oznaczenia funkcji:
 • Członkowie ZHP, którzy nie pełnią żadnej funkcji, nie noszą sznurów funkcyjnych.
 • Jeśli członek ZHP pełni wyłącznie funkcję oznaczaną suwakiem, dla której nie określono oznaczenia sznurem funkcyjnym, określenie „sznur pełnionej funkcji podstawowej” oznacza sznur szary.
 • Na sznurze noszonym spod ramienia bez suwaka wiąże się węzeł.
 • Oznaki funkcji:
  • drużynowy - sznur granatowy, noszony spod ramienia;
  • przyboczny - sznur zielony, noszony spod ramienia;
  • funkcyjny drużyny - sznur szary z zielonym suwakiem, noszony spod ramienia;
  • zastępowy - sznur brązowy, noszony spod ramienia;
  • funkcyjny zastępu - sznur szary z brązowym suwakiem, noszony spod ramienia
Comments