Prawo i Przyrzeczenie harcerskiePrzyrzeczenie harcerskie 

"Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim
i być posłusznym Prawu harcerskiemu."


Prawo harcerskie 

1.   Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia harcerskiego. 
2.   Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy. 
3.   Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. 
4.   Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza. 
5.   Harcerz postępuje po rycersku. 
6.   Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 
7.   Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom, i wszystkim swoim przełożonym. 
8.   Harcerz jest zawsze pogodny. 
9.   Harcerz jest zawsze oszczędny i ofiarny. 
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Comments