Darowizny na rzecz drużyny

Szanowni Państwo! 

Jesteśmy drużyną z Hufca ZHP Gdynia, działającą nieprzerwanie od 1995 roku. Jednostka 
zrzesza aktualnie około 40 harcerzy w wieku 10-13 lat. Zbiórki odbywają się regularnie, raz w tygodniu. 
Drużyna bierze udział w różnych formach wolontariatu. Każdego roku „gramy” w Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy, bierzemy udział w akcji "Szlachetnej paczki". Pomagaliśmy ludziom w związku z powodzią (zbiórka żywności) we współpracy z Centrum Pomocowym im. O. Pio w Gdyni. 

Mamy satysfakcję, że w czasach, gdy dzieci preferują pasywne spędzanie czasu wolnego przy 
komputerze lub telewizorze, potrafimy namówić do przygody harcerskiej tak liczne grono dziewcząt i chłopców. 
Nasza działalność to nie tylko zabawa, rajdy, biwaki, obozy (krajowe i zagraniczne) – staramy się rozwinąć w 
naszych podopiecznych cenne postawy poprzez udział w akcjach charytatywnych takich jak Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy lub przedsięwzięcia organizowane przez Caritas. Mamy także ambicje, aby przynajmniej 
część kosztów naszych wyjazdów oraz letniego wypoczynku pokryć z własnych, samodzielnie pozyskanych 
funduszy. W tym celu przykładowo rozprowadzaliśmy kartki świąteczne oraz pakowaliśmy zakupy przy kasach 
w supermarketach. Niestety ostatnio wiele supermarketów zrezygnowało ze współpracy z harcerzami, a inne 
źródła dochodu przynoszą bardzo skromne zyski. 

Mamy świadomość, że prośby o wsparcie finansowe nie są mile widziane. Ośmielamy się jednak
o nie prosić w nadziei, że docenią Państwo nasz wkład w pozyskiwanie funduszy na rozwój oraz bieżącą
i przyszłą działalność drużyny. ZHP jest organizacją pożytku publicznego,
stąd darowizny na jej rzecz można odliczyć od podatku.

Darowiznę na rzecz drużyny można wpłacać na konto Hufca ZHP Gdynia: 
PEKAO S.A. II/O Gdynia: 27 1240 3510 1111 0000 4307 7928; w tytule wpisując: 
„darowizna na rzecz ZHP Chorągwi Gdańskiej Hufca Gdynia – 13 GDH”. 

W przypadku przekazania przez Państwa darowizny na rzecz naszej drużyny – Komenda Hufca ZHP 
Gdynia jest gotowa podpisać stosowną umowę, a także przekazać Państwu specjalne potwierdzenie otrzymania 
darowizny honorowane przez urzędy skarbowe, dla celów odliczenia od podatku w rozliczeniu rocznym. 

13 Gdyńska Drużyna Harcerska „Drapieżne Ptaki” im. Jana Pawła II
przy Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni – Cisowej 
Drużynowy: pwd. Andrzej Kaczerski 
Tel. kom.: 606-291-063
e-mail: 13gdhdrapiezneptaki@gmail.com
Comments