История

    На 14 ноември 1980 г. се открива първото училище в кв. "Лозенец". 
    Строежът му започва през лятото на 1977 г. и продължава три години. На откриването присъства тогавашният министър на просветата Александър Фол.
    През 1981 г. в училището се въвежда профилирано обучение със засилено трудово обучение. Ръководството създава профилирани  паралелки, където за кратко време се получава специалност по дървообработване за момчета и шев и кройка за момичета.
    В самото начало учениците наброяват 700 деца, обхванати от 1 до 8 клас и две подготвителни групи. Първият директор на училището е Иван Д. Митрушев. На 8 май 1985 г. учениците от XII ОУ "Георги Гърбачев" заемат второ място в Прегледа на маршовата и строева песен, като заслугата е на Апостол Карамитев.
    На 1 септември 1986 г. за директор на училището е назначен др. Иван Караиванов.
    През 1996 г. за директор е назначена г-жа Монева.
    През 1998 г. за директор на училището е назначена г-жа Пепа Кирилова.
    На 19 май 2006 г. XII основно училище празнува своя 25 годишен рожден ден. Учениците вече са 811, обхванати от подготвителна група до 9 клас.
    От 02.08.2010 г. директор на училището е г-н Стефан Желев.
    По мотивирано предложение от кмета на Община Стара Загора, след Решение № 1143 по протокол № 54 от 29.04.2011 г. на ОбС - гр. Стара Загора, Решение по протокол № 5 от 24.02.2011 г. на педагогическия съвет на XII ОУ "Георги Гърбачев", гр. Стара Загора, становище на Регионалния инспекторат по образованието - Стара Загора и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД - 09-448 от 20.04.2010 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради изявено желание, патрон на общинското училище да бъде герой на националноосвободителното движение, министър Сергей Игнатов със Заповед № РД - 14-48 от 23.06.2011 г., определя XII ОУ "Георги Гърбачев" да се преименува, както следва: XII ОУ "Стефан Караджа" - град Стара Загора.
Comments