15-3-2015 – gặp mặt đầu xuân: Thác Bờ, Hòa Bình


15/3/2015: gặp mặt đầu xuân Ất Mùi và kỷ niệm 30 năm ngày tốt nghiệp tại Thác Bờ, Hòa Bình