Početna

Pozivnica
Poštovani, 

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na: 

JEDANAESTO OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE 
U MINI I SUPER MINI RUKOMETU 
ZA DJEVOJČICE I DJEČAKE 

Karlovac - Nedjelja, 10. travnja 2011. god. - 2001. godište i mlađe – djevojčice 

Karlovac - Nedjelja, 10. travnja 2011. god. - 2001. godište i mlađi – dječaci 

Karlovac - Nedjelja, 17. travnja 2011. god. - 2000. godište i mlađe - djevojčice 

Karlovac - Nedjelja, 17. travnja 2011. god. - 2000. godište i mlađi - dječaci 


Hrvatski rukometni savez i Rukometna škola Karlovac iz Karlovca, Ulica Rakovac br. 1, organiziraju JEDANAESTO OTVORENO PRVENSTVO HRVATSKE u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake. 

SUPER MINI RUKOMET za djevojčice rođene 2001. godine i mlađe održati će se 10. TRAVNJA 2011. godine (NEDJELJA) u 3 sportske dvorane: sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević i u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu. 

MINI RUKOMET za djevojčice rođene 2000. godine i mlađe održati će se 17. TRAVNJA 2011. godine (NEDJELJA) u 3 sportske dvorane: sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević i u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu. 

SUPER MINI RUKOMET za dječake rođene 2001. godine i mlađe održati će se 10. TRAVNJA 2011. godine (NEDJELJA) u 3 sportske dvorane: sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević i u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu. 

MINI RUKOMET za dječake rođene 2000. godine i mlađe održati će se 17. TRAVNJA 2011. godine (NEDJELJA) u 3 sportske dvorane: sportskoj dvorani Osnovne škole Grabrik u Karlovcu, sportskoj dvorani Osnovne škole Dragojle Jarnjević i u Školskoj športskoj dvorani Mladost u Karlovcu. 

Obzirom da se sustav natjecanja na JEDANAESTOM OTVORENOM PRVENSTVU HRVATSKE u mini i super mini rukometu za djevojčice i dječake u Karlovcu ove godine ograničava na 60 ekipa po godištu i obzirom na spol, mole se svi zainteresirani klubovi da odmah po prijemu ove obavijesti naprave predbilježbu RŠK Karlovac. 

Za SUPER MINI RUKOMET za dječake i djevojčice, trebali bi se službeno prijaviti najkasnije do 05. travnja 2011. godine, a za MINI RUKOMET za dječake i djevojčice, odnosno najkasnije do 12. travnja 2011. godine. 

Do navedenih datuma, potrebno bi bilo dostaviti u Rukometnu školu Karlovac, uredno ispunjene i ovjerene prijave i obrasce koji se nalaze u prilogu. Svaki klub ima pravo prijaviti i više od jedne ekipe u uzrasnoj kategoriji ( prijava za MINI odnosno SUPER MINI RUKOMET u ovisnosti da li za prvenstvo djevojčica odnosno dječaka) 

Predsjednik 
Rukometne škole Karlovac 
Miloš Đanković, dipl.ing.prom.


Važni dokumenti

Prikazuje se 5 datoteka sa stranice Dokumenti prvenstva.

Comments