תרגיל 1מטלות:

א) עיין בתמונות ממול וענה על השאלות הבאות:

1) מה נראה בתמונה.
2האם התופעה (או המכשיר)הפיזיקלית היא טבעית (אינה מעשה אדם)?
3) מהן סוגי האנרגיה המופיעים או גורמים לתופעות המתוארות בתמונה?
4) נסה להסביר הסבר שלך מה מתרחש בתמונה, למה, ומתי הוא קורה.
5) תאר את גלגולי האנרגיה (המרות אנרגיה) המתרחשים בכל אחת מהן. 
6) השלם את הטבלה למטה ליתר 9 התמונות. לפי דוגמת תמונה1, הסתייע ברשימות נושאי התמונה ורשימת האנרגיות:

רשימת נושאי התמונות:
שמש, פיצוץ, ברק, צניחה, מנוע בנזין, דיונת חול, מכת בייסבול, דינמו חשמלי, מפולת שלגים, עמוד סלע.

רשימת אנרגיות:
אנ. כימית, אנ. רוח, אנ. חשמל, אנ. קול, אנ. גרעינית, אנ. פיצוץ, אנ. כובדית, אנ. תנועה, אנ. חום, אנ. שמש

 תמונה מספרנושא  אנרגיות בתהליך
 1 מנוע בנזין במכונית אנ. כימית לאנ. תנועה + אנ. חום + אנ. קול
 2  ב) צפה בקטעי הווידאו המקושרים וציין בכל אחד מהם מהן המרות האנרגיה הנראות:

2
34
56
7

10