סוגי אנרגיה

סוגי אנרגיה עיקריים

אנרגית תנועה 
(קינטית)
                                 
דוגמאות לאנר' תנועה מנוצלת
אנר' רוח, אנר' גלים, אנר' זרימה, אנר' מכה,
אנר' קיטור
אנרגית אצורה(פוטנציאלית)

דוגמאות לאנר' אצורה מנוצלת
אנר' אלסטית (קפיצית), אנר' גובהאנרגיה חשמליתדוגמאות למקורות אנר' חשמלית 
 אנר' מגנטית, אנר' ברקים, דינמו (גנרטור חשמל)


אנרגיה כימית


דוגמאות לאנר' כימית
  אנר' פיצוץ, אנר' שריפה, מזון

אנרגית קול
(אקוסטית)


דוגמאות למקורות אנר' קול
   מכשיר אולטראסונד, כלי מוסיקהאנרגית חום
(תרמית)

דוגמאות למקורות לאנר' חום
  תנור, אנר' תרמו-סולרית, אנר' גיאותרמיתאנרגית קרינה
דוגמאות למקורות אנר' קרינה
  אור לייזר, אנר' פוטו-וולטאית 
אנרגית גרעינית
דוגמאות למקור אנר' גרעינית
  אנרגית השמש, אנר' פצצת אטום,  אנרגית תנועה (קינטית) היא אנרגיה שבאה לביטוי בתנועה של מסה (חומר), אם בצורה של גז (דוג': רוח), 
נוזל (זרימת מים), מוצק (תנועת גוף).

גוף מקבל אנ' תנועה כאשר פועל עליו כוח. אנר' פוטנציאלית לרוב תהפוך לאנר' תנועה.
 

חישוב אנרגית תנועה:
אנ' תנעה =  מחצית המסה X  המהירות בריבוע 


אנרגיה אצורה (מלשון "אוצר") נסתרת ומתגלת רק כאשר היא מתפרצת. אנרגיה זו נאגרת כתוצאה מעשיית עבודה כנגד כוח. דוגמאות:
אנרגיה פוטנציאלית של קפיץ - כשהקפיץ לא רפוי ומשהוא מונע ממנו להשתחרר.
אנרגיה פוטנציאלית כובדית - כשגוף מורם מפני כדור הארץ (או למעשה ממרכז כדור הארץ) לגובה כל עוד הוא מוחזק בגובה זה יש לו אנרגיה פוטנציאלית
חישוב אנרגיה פוטנציאלית

אנר' פוטנציאלית של קפיץ =
     מחצית קבוע הקפיץ X מרחק המתיחה בריבוע

אנר' פוטנציאלית של הכובד =  
                             תאוצת הכובד X מסה X  גובה 

אנרגיה חשמלית נובעת מהמצאות מטענים חשמליים זה בקרבת זה בעוד שבמקום אחר יש צפיפות שונה של מטענים אלו. במצב כזה המטענים ישאפו להגיע מהמקום הצפוף לדליל יותר. זה הוא מצב של אנרגיה אגורה שאם יווצר מצב בו ייקל על המטעים לנוע בין המקומות הללו הם ינועו בצורה של זרם חשמלי. מצב כזה קיים בין הדקי סוללה או בין 2 יציאות בשקע החשמלי. ע"י חיבור של חוט מוליך בין 2 המקומות ניתן להעביר את זרם המטענים החשמליים בצורה מסודרת דרך מכשירים חשמליים ולנצל אותו למטרותינו.
חישוב האנרגיה החשמלית:

אנר' חשמלית = זרם חשמליX התנגדות לזרם או
= מספר המטענים העוברים בשניה X התנגדות לזרם


אנרגיה כימית היא אנרגיה אצורה הנמצאת בתוך חומר ונובעת מכוחות חשמליים שיוצרים מטענים חשמליים בחלקיקי חומר. האנרגיה הכימית מתממשת כאשר מתרחשת תגובה כימית בין החלקיקים תוך כדי שינויים חשמלי בינם.
המרה של אנרגיה כימית יכולה ליצור אנרגית חום, אור, קול, קרינה, ותנועה ונחשבת צורה של אנרגיה אגורה פוטנציאלית.
 


אנרגיית קול היא אנרגיה שקיימת בחומר כתוצאה מתנודה גלית של החלקיקים שבו. תנועת החלקיקים נעים מחלקיק לשכניו, החלקיקים האחרים. אנרגית הקול יכולה להתרחש רק בחומר לכן היא לא קיימת בחלל החיצון (שם אין אויר או חומר בצפיפות מספיקה)  

אוזן האדם יכולה לשמוע רק חלק קטן מתחום קלי הקול, ובדומה לאנרגית הקרינה, ניתן לפתח מכשירים שייצרו ויקלטו קול מחוץ לתכום הרגישות של האוזן האנושית. 
מקורות של אנרגיית קול יכולים להיות: קול האדם,
כלי מוסיקה, רמקול, אוזניה
 אנרגיית חום קשורה לתנועת החלקיקים בחומר, כך שככל שהחומר חם יותר מהירות תנועתם גדולה יותר. אנרגיית חום היא צורת אנרגיה נפוצה שאובדת לסביבה כתוצאה מהמרות אנרגיה. לדוגמה: תנועה עם חיכוך - חלק מאנרגיה תהפוך לחום כתוצאה מהחיכוך. באותו אופן זרם חשמלי העובר דרך חלקים של מכשירי חשמל "מתחכך בהם וגורם לחימומם ולחימום הסביבה שלהם (לדוג': נורת חשמל, מחשב).  
מעברי אנרגיה כימית יתרחשו לרוב הפסדים של חום לסביבה (העצם יהיה חם) דוגמה: אש, התמוססות קרח. כוס תה חם יתקרר כתוצאה ממעבר אנרגית החום מהמים לאוויר שמסביב.אנרגיית קרינה כוללת בתוכה תחום רחב של גלים חשמליים (נקראים גלים אלקטרומגנטים) שאת חלק ממנו, האור, אנו יכולים לראות בעייננו אך את רובו אנו יכולים לקלוט רק באמצעים מלכותיים. הקרינה הלא ניראת יכולה להיות קרינת רדיו, קרני X, קרינה על סגולה, ועוד.
דוגמאות למקורות אנרגית קרינה הנראת לעין (האור):
מנורה, שמש, נר דולק.
דוגמאות למקורות אנרגית קרינה שלא ניראת: 
משדר רדיו, טלפון סלולרי, מצלמת שיקוף רנטגן, חומר רדיואקטיבי.אנרגיה גרעינית נחשבת כאנרגיה כימית למרות שהיא נובעת מתהליכים שונים בחומר. היא נובעת מתהליכים בגרעין האטומים ויכולים ליצור אנרגיה בשני אופנים:
היתוך גרעיני- חיבור של שני אטומים קלים לאטום כבד יותר. תהליך שקיים באופן טבעי בשמש.
ביקוע גרעיני- ריסוק של גרעין אטום כבד (לדוגמה אורניום) לאטומים קלים יותר.
בשני המקרים שינוי הגרעין משחרר אנרגיה רבה.

מקורות אנרגיה גרעינית: אנרגיה גרעינית מתרחשת בתהליכים מלאכותיים על כדור הארץ בכור גרעיני או בפצצת אטום. ובתהליכים טבעיים בשמש ובכוכבים.


ĉ
Ron Laviram,
13 באוק׳ 2010, 21:48