East - West Conference on Mathematics Education

 

Serdecznie zapraszamy Państwa na międzynarodową konferencję
East - West Conference on Mathematics Education (EWCOME 2014),
która odbędzie się w siedzibie Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie,
w dniach 4-8 sierpnia 2014 roku
.

 

Konferencja „East-West” jest pierwszą z serii konferencji tego typu. Pragniemy, aby w przyszłości miała ona charakter cykliczny.

 

Cel Konferencji

 

Konferencja będzie przebiegała pod hasłem

PRZEKRACZAMY BARIERY

 

Zagadnienie barier dotyczy tutaj ograniczeń międzydziedzinowych w nauce, międzyprzedmiotowych w edukacji oraz barier w kontaktach międzynarodowych, a także odmiennego podejścia do edukacji w różnych obszarach świata.

 

Głównym celem Konferencji jest przełamanie tych barier poprzez wypracowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki w korelacji z innymi przedmiotami. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu osiągnięć z zakresu różnych obszarów wiedzy, wielu dyscyplin naukowych i artystycznych, a także w oparciu o najlepsze doświadczenia z różnych stron świata.

 

Podczas Konferencji zaprezentujemy swoiste sprzężenie zwrotne zachodzące między matematyką a różnymi dziedzinami wiedzy, często z pozoru bardzo odległymi od nauk ścisłych. Matematyka, jako podstawa nauk przyrodniczych i technicznych ma nieodłączny związek z naukami społecznymi, humanistycznymi oraz sztuką. Przedstawimy możliwości wykorzystania wyżej wymienionych dziedzin w edukacji matematycznej. Pokażemy ponadto, w jaki sposób sztuka, przekaz wizualny, grafika komputerowa i współczesne zdobycze ICT służą do przekazywania treści matematycznych, wspomagają rozumowanie matematyczne  i myślenie problemowe.

 

Organizatorzy Konferencji

 

Głównym organizatorem Konferencji jest Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – uczelnia, której główna działalność naukowo-badawczo-dydaktyczna obejmuje różne dziedziny psychologii. Jedną z najważniejszych rzeczy w edukacji jest umiejętność przekazywania treści i inspirowania uczniów do samodzielnego ich konstruowania. Niezbędna jest tu wiedza i umiejętności z zakresu psychologii. SWPS ma w swoim gronie wielu wybitnych specjalistów zajmujących się metodami kształcenia, problemami z jakimi spotykają się uczniowie, a także tymi z którymi w swojej pracy borykają się nauczyciele. Działają tu interdyscyplinarne zespoły naukowców i praktyków, złożone z przedstawicieli nauk ścisłych, społecznych i artystycznych. SWPS posiada także bogate doświadczenie w organizacji konferencji edukacyjnych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych. W 2010 roku Uczelnia powołała do życia cykliczną konferencję Geogebry (dotyczącą darmowego ogólnodostępnego oprogramowania do nauczania i uczenia się matematyki), a w 2012 roku była organizatorem międzynarodowej konferencji IGI Geogebra Conference (International Geogebra Insitute).

 

W gronie organizatorów znajdują się również:

 • Warszawskie Centrum GeoGebry
 • Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Fundacja: Akademickie Centrum Edukacyjno-Społeczne (AKCES)
 • Stowarzyszenie: Regionalne Ośrodki Szkoleń E-learningowych (ROSE)

 

Adresaci Konferencji

 

Konferencja skierowana jest do:

 • środowisk naukowych zajmujących się dziedzinami związanymi z szeroko pojętą edukacją,
 • nauczycieli zainteresowanych innowacyjnym podejściem do kształcenia,
 • studentów zainteresowanych prezentowaną tematyką.

 

W konferencji „East-West” wezmą udział wykładowcy i prowadzący warsztaty z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Polski, Niemiec, USA oraz Węgier.

 

Zakres tematyczny Konferencji

 • Matematyka, jako element bloku STEAM (Science, Technology, Engineering, ART, Mathematics).
 • Kształcenie matematyczne w korelacji z pozostałymi elementami bloku STEAM.
 • Psychologiczne aspekty kształcenia.
 • Multimedia w kształceniu.
 • Indywidualizacja procesu kształcenia.
 • Kształcenie zdalne.

 

Przebieg Konferencji (ramowy)

 

Dzień 1

 

Konferencja rozpocznie się rejestracją uczestników oraz bankietem powitalnym, mającym na celu zapoznanie się i integrację uczestników oraz prowadzących.

 

Dni 2-4

 

W trakcie kolejnych trzech dni odbędą się:

- wykłady plenarne,

- obrady w sesjach równoległych (po wykładach plenarnych):

·         część naukowa: prezentacja referatów,

·         część praktyczna: warsztaty z zakresu zastosowań ICT w procesie kształcenia dla nauczycieli.


Dzień 5

Ostatniego dnia Konferencji będzie miał miejsce wykład podsumowujący.

 

Ważne daty

 • Rejestracja - od 15.04.2014
 • Nadsyłanie streszczeń referatów i krótkich scenariuszy warsztatów – do 15.06.2014
 • Informacja o akceptacji wystąpienia – do 22.06.2014
 • Ostateczny termin dokonania opłaty konferencyjnej – 30.06.2014

 

Języki

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim.

Podczas warsztatów możliwe będzie tłumaczenie na rosyjski i niemiecki (w zależności od potrzeb uczestników).

 

Inne informacje

 • Opłata konferencyjna wynosi 100 euro i pokrywa koszty uroczystej kolacji w dniu 4 sierpnia 2014, przerw kawowych, trzech obiadów w czasie trwania konferencji oraz materiałów konferencyjnych.
 • W uzasadnionych przypadkach, istnieje możliwość ubiegania się o obniżenie wysokości opłaty konferencyjnej (osoby zainteresowane prosimy o kontakt na podany adres e-mail).
 • Przewidziana jest publikacja wybranych referatów.
 • Strona internetowa Konferencji (ciągle aktualizowana): http://www.ewcome2014.pl
 • E-mail: ewcome2014@gmail.com

 

 

 

Komitet organizacyjny