Home

 


Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, universitate de cercetare avansata si educatie conform Ordinului Ministerului Educatiei Nationale nr. 5262 din 5 septembrie 2011, este astazi una dintre institutiile de invatamant superior cu traditie, recunoscuta national si international. Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului, din cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, este prima facultate în acest domeniu din ţară, înfiinţată în anul 1990, la iniţiativa unui colectiv de cadre didactice şi cercetători cu preocupări consecvente şi rezultate de prestigiu în domeniul ingineriei materialelor.

Laboratorul de Cercetare pentru Materiale Compozite si Chimia Mediului, din cadrul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului, face parte din strcturile de cercetare acreditate intern ale Universităţii.

Câteva din realizările membrilor laboratorului se regăsesc urmând link-ul:


http://research.utcluj.ro/tl_files/research/Research%20Domain/Fizica/4_Popescu%20Violeta.pdf


Dotările laboratorului se pot găsi urmând link-ul:

https://erris.gov.ro/LABORATOR-DE-CERCETARE-PENTR
 


Universitatea Babeș-Bolyai a devenit, în timp, emblema de succes a Clujului și a țării. Este o instituție vie, dinamică și constructivă, bine integrată în societate. Cercetarea ştiinţifică este o componentă fundamentală a activităţii din Universitatea Babeş-Bolyai şi reprezintă unul dintre principalele criterii de evaluare a calificării şi de apreciere a performanţei academice. Cercetarea ştiinţifică stă la baza procesului de învăţământ superior, care asigură formarea de resurse umane înalt calificate şi constituie, prin norma didactică, o obligaţie profesională.
Activitatea de cercetare din
Universitatea Babeş-Bolyai se desfășoară în grupuri profesionale sau independent, beneficiind de facilitățile infrastructurii de cercetare.
Între aceste structuri de cercetare regăsim şi
INSTITUTL DE CERCETARI IN CHIMIE "RALUCA RIPAN" unitate cu tradiţie în cercetarea românească.

Dotările  Departamentului de "Compozite polimerice"se pot găsi urmând link-ul:

https://erris.gov.ro/RALUCA-RIPAN-Institute-for-R