home‎ > ‎

Om Miljøkontakten

”Miljøkontakten” er ett privat enkeltforetak med adresse Tana.
 Raymond Hildonen (f.1968) er foretakets gründer og kontaktperson. 
Jeg tilbyr oppfølging tilpasset det enkelte individ innenfor ulike arenaer som skole, jobb, hjem og fritid.
Målgruppen er barn og unge, inklusive deres familier, som faller inn under «Lov om barnevernstjenester» eller «Lov om sosiale tjenester».

Ved å ta utgangspunkt i hvert enkelt individ og utarbeide en tilpasset handlingsplan i samarbeid med oppdragsgiver og ved å lage trygge, faste og klare rammer ønsker jeg å hjelpe barn og unge på ulike arenaer, slik at de føler seg anerkjent, mestrer forskjellige situasjoner, etablere positive relasjoner og oppnå gjensidig respekt. 

Ved å samarbeide tett med andre involverte etater/personer slik som oppdragsgiver, skole, foreldre/foresatte, lærer, trener m.fl. så vil jeg kunne tilby varierte utendørsaktiviteter som styrker mestringsfølelsen. 
Det via ulike former for aktiviteter utarbeidet i sammen med oppdragsgiver og bruker. Jeg disponerer en stor eiendom på Fingervann med gode muligheter for allsidig aktivitet. Plassene er et godt utgangspunkt for både fjord og fjellturer, samt at det også er godt tilrettelagt for andre aktiviteter som data, film, foto, musikk, skyting og motorsport.

Mitt mål er at barn og unge skal kunne trives innenfor naturlige arenaer som hjem, skole, jobb og fritid. At barn og unge skal få sunne interesser og nye relasjoner gjennom å oppleve ulike former for aktiviteter, ute i naturen og i nærmiljøet. Jeg ønsker å bidra med trygghet og gode rammer i det som for mange kan være en utfordrende fase i livet.
Comments