Veliki kineski zid

            Kineski zid je građevina koju je gradio najveći broj radnika. Dug je 6520 km. Američki astronauti koji su bili
na mjesecu otkrili su da je on jedina građevina koju je načinila ljudska ruka vidljiva koja se s Mjeseca vidi golim okom. Bilo bi pogrešno smatrati da je Kineski zid neprekidan bedem za obranu od ostatka svijeta. Njegova osnovna svrha bila je obrana od napada sa sjevera.
 
ZAŠTITA OD MARODERA
            Najprije su sagrađeni dijelovi na sjeveru Kine. Oni su štitili seljake na plodnim poljima središnje Kine od čestih upada nomadskih plemena koja su često
napadala sa sjevera tražeći pašnjake za svoju stoku. Začudna gradnja Kineskog zida započela je u 3. stoljeću prije Krista za vladavine Qin Shihuanga , prvog kineskog cara.
            Gradnja zida završila je u 17. stoljeću poslije Krista, što znači da je zid građen punih 20 stoljeća. Građevina je prešla preko planina i dolina. Građevinski materijal trebalo je dopremati po velikim vrućinamai hladnoćama. Zid je visok 10 metara, a širok 9 metara. U
vrijme gradnje kad je na vjesti bio Qin Shihuang zid je gradilo oko 2 000 000 ljdi.
            Ako u blizini nije bilo prirodnog kamena, na tim mjestima su pekli opeku. Gdje je bilo gline upotrebljavali
su nju, a u pustinji Gobi zid je ispunjavan šljunkom, pijeskom, grančicama sa stabla tamariski i rogozom. Na mjestima gdje zid prelazi breko bijelih brzaca  ili riječnih delta, bilo je potrebno mnogo pažnje i vještine pa su na tim područjima radili strpljivi i vješti ljudi.
            Na svakih 100-200 metara podignuta je osmatračnica. Ukupno ih je oko 20 000. Dimni signali ili zastavice upotrebljavali su se za upozoravanje drugih
vojnika smještenih uza zid da dolazi neprijatelj i da vojnici zauzmu svoje položaje. Vojska se mogla puno brže kretati po popločenim cestama nego njihovi neprijatelji. Unatč zidu, mongolski vojskovođa Džingis-kan i njegovi konjanici uspješno su ušli u Kinu 1211. godine.
            Postao je simbolom nacionalnog jedinstva. Iako je trebao spriječiti prodor stranaca, danas je potpuno drugačije. Postao je najveća kineska turistička atrakcija.
Comments