10*กฐิน*วัดเทพประทาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรีสายบุญพระอาจารย์เจ้ย ( พระอาจารย์ชัชชัย อดีตพระเลขาหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ) สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี ( สาขาวัดสังฆทาน ) และอดีตนายกรัฐมนตรี และคณะศรัทธาญาติโยมจากชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ร่วมบุญกฐิน
ได้ยอดปัจจัยรวม จำนวนประมาณ เก้าหมื่นบาท ( ขออภัยจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ครับ ) ที่วัดเทพประทาน อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุโมทนาบุญร่วมกันครับ


สายบุญพระอาจารย์เจ้ย ( พระอาจารย์ชัชชัย อดีตพระเลขาหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ ) สำนักปฏิบัติธรรมสวนป่า อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี ( สาขาวัดสังฆทาน ) และอดีตนายกรัฐมนตรี และคณะศรัทธาญาติโยมจากชลบุรี ระยอง และจันทบุรี ร่วมบุญกฐิน
ได้ยอดปัจจัยรวม จำนวนประมาณ เก้าหมื่นบาท ( ขออภัยจำตัวเลขที่แน่นอนไม่ได้ครับ ) ที่วัดเทพประทาน อ.สอยดาว
จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ อนุโมทนาบุญร่วมกันครับComments