Učitelé Ústavu tělesné výchovy

 
 
 
      V roce 1952 vzniká při Katedře tělovýchovného lékařství 1. lékařské fakulty UK kabinet tělesné výchovy. Jeho vedoucím se stává as. Rudolf Kříž a spolu s dalšími čtyřmi tělocvikáři (as. Karlem Hiltscherem, as. Karlem Neumanem, as. Hanou Trávovou a as. Zorkou Zbavitelovou) zajišťují  na fakultě výuku tělesné výchovy.
       V roce 1953  je pak založena Katedra tělesné výchovy a jejím prvním vedoucím se stává doc. Josef Kozák. Spolu s ním na katedře působí dalších deset vyučujících, a to : as. Karel Hiltscher, as. Míla Jirsa, as. Jarka Lindová, as. Karel Neuman, doc. Libuše Skokanová, as. Eva Sládečková, as. Radka Smutná, as. Mirek Veselý, as. Joska Voborský a as. Zorka Zbavitelová.
       Vedoucími katedry se postupně stali doc. Josef Kozák, doc. Stanislav Bartoš, as. Jan Weisshäutel, as. Milan Jílek. V současnosti je přednostkou Ústavu tělesné výchovy as. Jana Doležalová.
      4. 1. 1963 vzniká  Katedra tělesné výchovy při Pediatrické fakultě, na kterou přechází prof. Lumír Mlateček, as. Karel Hiltscher, doc. Miroslav Revenda, as. Jarka Lindová a as. Radka Smutná. V roce 1969 přecházejí na nově vzniklou spřátelenou katedru ještě další, a to: as. Oskar Barczi, as. Bohumil Hněvkovský, doc. Josef Kozák, as. Bořek Příhoda a as. Jiří Polášek.
       Postupně přichází další generace tělocvikářů, absolventů Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Mnozí z nich jsou nebo byli vrcholovými sportovci či trenéry, a tak využívají svých zkušenosti a pedagogických dovedností při výuce  posluchačů - budoucích lékařů. Každý vyučující také vede sportovní oddíl při VŠTJ Medicina Praha, a tak studenti mají možnost trénovat pod odborným vedením a též reprezentovat fakultu ve svém sportu u nás i v zahraničí (viz Sportovní oddíly).
 
     Někteří vyučující pobyli na katedře krátce, většina však působila či působí na tomto pracovišti celý život: .....(v závorce za jménem jsou uvedena léta  působnosti na katedře ):
      as. Vladimír Andrle (1987 - 1990), as. Michal Báča (1992 - 1994), as. Karel Baroch (1965 - 2001), doc. Stanislav Bartoš (1959 - 1990), as. Oskar Barzi (1959 - 1969), as. Vlasta Beránková (1960 - 1994), as. Franta Bílek, as. Zuzana Bulířová (1975 - dosud), as. Jindra Červená (1978 - dosud), as. Ladislav Dítě (1990 - 1992), as. Jana Doležalová (1975 - dosud), as. Jan Fišer (2004 - dosud), as. Miloš Halátek, as. Pepík Hejna (1959 - 1969), as. Karel Hiltscher (1952 - 1963), as. Bohumil Hněvkovský (.....- 1969), as. Milan Jílek (1962 - 2008), as. Míla Jirsa (1953- 1979), as. Markéta Kindlová (1999 - 2001), as. Zuzana Kociánová (2006 - dosud), doc. Josef Kozák (1953 - 1969), as. Karel Kozák, as. Petr Král (1974), as. Rudolf Kříž (1952), as. Jiřina Kubištová (2007 - dosud), as. Jarka Lindová (1953 - 1963), as. Josef Marcoň (1992 - dosud), as. Franta Mariščák (1962 - 1996), as. Mirek Martinů (1990 - 2004), prof. Lumír Mlateček (1959 - 1963), as. Mirka Nepožitková (1974 - dosud), as. Karel Neuman (1952 - 1985), as. Zuzana Piherová (2001 - 2005), as. Jiří Polášek (1969), as. Eda Preisler (1962 - 1989), as. Bořek Příhoda (.... 1969), doc. Mirek Revenda (1960 - 1963), as. Jaroslav Řehořek, as. Jan Řešátko (1971 - 1996),  as. Marie Sedláčková (1989 - 1998), doc. Libuše Skokanová (1953 - 1995), as. Markéta Skořepová (1974 - 1978), as. Eva Sládečková (1953 - 1983), as. Radka Smutná (1953 - 1963), as. Lída Sirotková, as. Božena Staňková, as. Anna Stehnová (1993 - 1996), as. Josef Stolařík, as. Katka Svobodová (1996 - 1999), as. Hana Trávová (1952 - 1953), as. Leona Trejbalová (2005 - dosud), as. Ondřej Trnka ( 2009 - dosud), as. Mirek Veselý (1953 - 1964), as. Jan Větrovský (2008 - 2009), as. Oldřich Vlasák (1991 - dosud), as. Joska Voborský (1953 - 1976), as. Rostislav Vorálek (1969 - 2001), as. Richard Walter (2001 - 2005), as. Jan Weisshäutel (1969 - 1993), as. Zorka Zbavitelová (1952 - 1990).
 
 
   
 
   as. Zora Zbavitelová


   as. Karel Neuman
 
   as. Hana Trávová


     as. Karel Hiltscher
 
     as. Míla Jirsa
 
   doc. Josef Kozák
 
 as. Jaroslava Lindová
 
doc.Libuše Skokanová
 
  as. Eva Sládečková
 
   as. Miroslav Veselý
 
  as. Joska Voborský
 
  doc. Stanislav Bartoš
 
   as. Oskar Barczi
 
 prof. Lumír Mlateček
 
  as. Vlasta Beránková


  doc. Miroslav Revenda 
 
     as. Milan Jílek
 
 as. František Mariščák
 
  as. Eduard Preisler
 
    as. Karel Baroch
 
    as. Bořek Příhoda
 
   as. Jan Weisshäutel
 
   as. Rosťa Vorálek

  as. Bob Hněvkovský

    as. Jiří Polášek

        as. Jan Řešátko 


as. Mirka Nepožitková
       as. Petr Král     as. Markéta Skořepová        as. Zuzana Bulířová

   as. Jana Doležalová

    as. Jindřiška Červená      as. Ladislav Dítě
   as. Jaroslav Řehořek
   as. Marie Sedláčková

  as. Miroslav Martinů

   as. Oldřich Vlasák    as. Josef Marcoň      as. Anna Stehnová  
as. Kateřina Svobodová
     as. Zuzana Piherová         as. Richard Walter
 
      as. Jan Fišer
 
 as. Leona Trejbalová

   as. Zuzana Kociánová
        as. Jan Větrovský


  as. Jiřina Kubištová
                  as. Ondřej Trnka