100. dan škole projekt Udruge Zvono i e TwinningaProjekt 100. dan škole obuhvaća učenike i učitelje  na nacionalnoj razini koji kroz odabrane sadržaje obilježavaju 100. dan u školi. 


Projekt se nalazi na novoj stranici https://sites.google.com/view/100danskole/naslovnica
Učenici kroz aktivnosti stječu kompetencije komuniciranja na materinjem jeziku, razvijaju socijalna i građanska prava i dužnosti kao dio zajednice, razvijaju i osvještavaju vlastitu kulturološku dimenziju. 
Unutar predmetnih sadržaja svaki učitelj sudionik ovog projekta odabire sadržaje primjerene učenikovoj dobi.
Kod učenika se potiču jezično komunikacijske vještine u izražavanju, društveno humanističke u socijalnim, lokalnim i nacionalnim obraćanjima ostalim sudionicima projekta i tjelesno zdravstvena područja koja su integrirani dio samog projekta.
Glavni način učenja učenika je primjerena i navođena igra te poticaji koji ih sami potiču u osvještavanje osobnog i socijalnog razvoja unutar same razredne zajednice.
Razvijaju se i aktivne kompetencije građanskog odgoja i obrazovanja.