Home

In this page we will list the activities of the Thousand Stars Foundation, which complement the information in the main website and the blogs (see sidebar).
 
***************************************************
 

 

"รักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน"

Building Thailand's first Tibetan earth house

มูลนิธิพันดารา ขอเชิญผู้ที่มีจิตอาสาร่วม "รักษ์ธรรม รังสรรค์บ้านดิน" ในรูปแบบของภูมิปัญญาทิเบตหลังแรกในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นที่พำนักของสงฆ์ และผู้ปฏิบัติธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นแหล่งความรู้ แบ่งปันภูมิ

ปัญญาตะวันออกสำหรับผู้ที่สนใจ  วันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน

       มูลนิธิจะจัดเตรียมที่พัก (เต้นท์เดี่ยว/เต้นท์ครอบครัว) อาหาร (ทั้งปกติและมังสะวิรัติ) และเครื่องดื่ม ทุกมื้อบริการทุกท่านที่มาร่วมเป็นจิตอาสา ในระหว่างที่เราก่อสร้างบ้านดิน เราจะร่วมแบ่งปันกับชาวบ้านยากไร้ชาวไทยและชาวกะเหรี่ยงบริเวณน้ำตกป่าละอูด้วยการนำเสื้อหนาวและผ้าห่มไปแจก

       สำหรับท่านที่ไม่สะดวกเดินทางโดยรถยนตร์ส่วนตัว ทางมูลนิธิจะจองรถตู้ให้ท่านโดยมีค่าใช้จ่ายท่านละ 800 บาท เนื่องจากต้องเช่ารถตู้ตลอดช่วงที่มีการก่อสร้าง

       ศูนย์ขทิรวันเป็นธรรมาศรมแบบทิเบตและแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทิเบตหิมาลัย ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมะค่าสี่ซอง ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

อ่านรายละเอียดได้ ที่นี่ 

แจ้งความจำนงภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2552 ที่ Email: 1000tara@gmail.com โทร. 086 977 5867, 081 303 6116

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  

The Thousand Stars Foundation (Pandara) invites volunteers to help build Thailand's first Tibetan house to be used as a retreat/reception house for monks, nuns and lay practitioners and as a learning place for eastern wisdom.  21 - 23 November 2009 at Khadiravana Center, Hua-Hin

  • The Foundation will provide you with tent accommodation, food and drinks for all meals. During this earth building period we will visit Thai and Karen villagers in the Pala-U waterfall area and give them warm clothes and blankets (donations are collected at the foundation house, Ladprao Soi 11 from now on till 18 November)
  • We will arrange a van for those who need transportation. There will be an expense of 800 Baht per round trip, as we need to hire the van for 3 days.
  • Khadiravana is a Tibetan retreat center and a place for learning Tibetan/Himalayan art and wisdom. It is located at Makhasisong village, Nongplub district, Hua-Hin, Prachuab Khirikhan province, about 250 kilometers south of Bangkok.

Read the agenda in details here 

Please contact us by 15 November at 1000tara@gmail.com; Mobiles: 086 977 5867, 081303 6116.

There are no registration fees.


Public Lecture: CAN A BUDDHIST BE A SKEPTIC?

Prof. Georges Dreyfus
Williams College, Massachusetts, USA

Rather than look at recent advocacies of skepticism as a way to accommodate Buddhism to modernity, I answer my question by looking at the writings of Patsab Nyimadrak, a 12th century Tibetan thinker.  I explore his reading of Nagarjuna’s philosophy and show how his skeptical stance provides a viable interpretation of this tradition.  In the process, I also explore the varieties of skepticism, distinguishing modern epistemological skepticism and ancient Pyrrhonian skepticism and showing the relevance of the latter for understanding important aspects of Buddhist philosophy.  I conclude by wondering about the ethical implications of such a skeptical stance within the modern context.

Room 708, Boromratchakumari Bldg., Faculty of Arts, Chulalongkorn University
Friday, November 6, 2009
1 – 3 pm

 

ข่าวกิจกรรมมูลนิธิพันดารา ตค - พย ๒๕๕๒  1000 Stars News October - November 2009

22/10/2009
ร่วมสวดมนต์ภาวนาและถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บ้านมูลนิธิ ลาดพร้าว 11 เวลา 18.30-20.30 น.
Long life prayer for His Majesty the King, Foundation House, 6.30-8.30 pm.

CANCELLED - 01/11/ 2009
สมาธิภาวนาวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเพื่อศานติและความสุข บำเพ็ญบุญกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระศานติตารามหาสถูป ณ ศูนย์ขทิรวัน หัวหิน 10-16 น. และ 19-22 น. สำหรับผู้ที่สามารถพักค้างคืน
Full moon retreat for peace and happiness. Merit dedicated to His Majesty the King and the Tara Great Stupa for Peace and Harmony, Khadiravana Center. 10 am-4 pm. and 7-10 pm for those who can stay overnight.

1-15/11/2009
ช่วงเวลาแห่งการบริจาคเสื้อหนาว ผ้าห่มที่มีคุณภาพค่อนข้างดีและอาหารแห้งแก่ผู้ยากไร้ทั้งชาวไทยและชาวกะเหรี่ยงบริเวณตำบลหนองพลับและน้ำตกป่าละอู หัวหิน มูลนิธิจะนำไปมอบให้ในช่วงทำบ้านดิน ท่านสามารถนำของบริจาคมามอบที่บ้านมูลนิธิได้ทุกวัน
The Foundation is collecting warm clothes and blankets in good condition and dried food to donate to the needy Thais and Karens residing in Nongplub district and Pala-U water fall, Hua-Hin. Donations can be made at the foundation house daily. The Foundation will make a delivery during the time we build earth houses.

21-23/11/2009
ขอเชิญจิตอาสาร่วมสร้างเรือนปฏิบัติธรรมสไตล์บ้านดินทิเบต ศูนย์ขทิรวัน
Volunteers are needed to build earth retreat houses at Khadiravana. Detail will be announced soon.

28/11/2009
อบรมศิลปะโบราณจากหลังคาโลก การเขียนตัวอักษรด้วยไม้ไผ่ บ้านมูลนิธิ 9.00-16.00 น.
Ancient art of Tibetan Calligraphy, Foundation House, 9 am-4 pm.

For reservation/detail, please contact us at 1000tara@gmaill.com หรือโทร 0869775867, 025285308.


หมายเหตุ: เนื่องจากมูลนิธิได้จัดกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ใคร่ของดเสวนาพันดาราไปชั่วคราว
 

การบรรยายธรรม "จิตกับการปฏิบัติสมาธิตามแนวซกเช็น" โดย พระอาจารย์เกเช ลาตรี ญีมา ถักปาริมโปเช

หอประชุมโพธิคยา ชั้น ๒๒ อาคารอมรินทร์พลาซ่า ถนนเพลินจิต
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๙.๐๐ ถึง ๒๑.๐๐ น
.

ไม่มีค่าลงทะเบียน แต่กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าโดยอีเมล์ถึง 1000tara@gmail.com


Meditation and the Mind: A Public Lecture by Geshe Latri Nyima Dakpa Rinpoche

Bodhgaya Hall, Amarin Plaza, 22nd Floor (DMG Publishing Office)
Thursday, October 1, 2009 7 – 9 pm


In this lecture, Nyima Dakpa Rinpoche, one of the most respected new generation of Tibetan masters, will talk about meditation and training the mind. The mind plays a very important role in our lives. It is the source of perception and understanding of the world. Furthermore, it is also the source of both suffering and happiness. Thus controlling the mind means controlling everything. Nyima Dakpa Ripoche will talk about basic, preliminary practices that lead to meditative techniques and mind training. He will also talk about the nature of the mind itself, and its relation to formation of and attachment to the ego, which is the ultimate source of suffering. These preliminary practices are stepping stones to the practice of Great Perfection, or Dzogchen. The audience will also practice meditation together with Rinpoche according to the Dzogchen tradition.

The lecture will be in English with Thai translation.
 
There are no registration fees, but please register by sending a mail to 1000tara@gmail.com.

More information about Nyima Dakpa Rinpoche's teaching visit to Thailand in October can be obtained at http://krisadawan.wordpress.com/2009/09/16/nyima-dakpas-teachings-updates/

การภาวนาซกเซ็น โดย พระอาจารย์ ลาตรี เคนโป ญีมา ทรักปา ริมโปเช
 
3-4 ตุลาคม 2552 ณ บ้านปางไฮ อ.แม่ริม เชียงใหม่
อ่านรายละเอียด ที่นี่ 

Dzogchen Retreat by Latri Khenpo Nyima Dakpa Rinpoche 
 
3-4 October 2009 At Pang Hai, Chiang Mai
Read the details here
 
 

 

About Nyima Dakpa Rinpoche

Latri Khenpo Nyima Dakpa Rinpoche is founder and director of several Bon Buddhist centers in several countries, e.g., USA, Austria, Russia, Belarus and India. He is abbot of Latri monastery in Tibet. He grew up in a Tibetan refugee settlement in Nepal. His father was a famous reincarnated lama from eastern Tibet who passed on the Latri lineage to him. When he was young, he spent his life like most Tibetan refugees: selling sweaters and weaving carpets. Later on he was educated at sMenri Monastery under the guidance of His Holiness 33rd sMenri Trizin, spiritual head of Bon. Rinpoche obtained the Geshe degree equivalent to Ph.D in philosophy. His goal is to preserve Tibetan ancient wisdom and to sponsor Bonpo children in Tibet and the Himalayas so that they can take part in preserving their heritage. He has regularly been invited to give talks in many countries. Among the topics he often teaches include  healing, body and mind, Dzogchen, calm abiding, as well as how to practice on Medicine Buddha. Rinpoche is one of the foremost spiritual teachers in the west and serves as an advisor to the Thousand Stars Foundation. His book “Opening the Door to Bon” was translated in many languages.

Saturday 3 October 2009

  • 9.30-10.00 am :Meet at Tawan Shop to take the bus to Panghai (look at the map)

  • 10.00 am :Go to Pang Hai

  • Lunch at Pang Hai

  • Afternoon and Evening : Dzogchen teaching by Latri Khenpo Nyima Dakpa Rinpoche

 

Sunday 4 October 2009

  • Morning : Dzogchen teaching by Latri Khenpo Nyima Dakpa Rinpoche

  • Lunch

  • 3.00 pm: Leave to offer treasure bags to Ping River in Chiang Mai

 

Please donate 600 baht or more for transportationand meals. After all expenses, money will be donated to Latri Khenpo Nyima Dakpa Rinpoche.

For registration and more information, please contact :Khun Om 083-294-1932 or Khun Kyo 086-911-2462 (Due to the limited of the accommodation, only 20 people can be accepted.)

 
 

 

ครั้งหนึ่งในชีวิต...ความภูมิใจและประสบการณ์ที่พลาดไม่ได้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีต้อนรับพระสถูป (เจดีย์) แบบทิเบต ณ ขถิรวัน หัวหิน
อ่านรายละเอียดโปสเตอร์งานวันที่ 26-27 กันยายนนี้ ที่นี่
 
นายกเทศมนตรีหัวหิน (คุณจิระ พงษ์ไพบูลย์) จะให้การต้อนรับคณะอัญเชิญพระสถูปจำลองที่หน้าเทศมนตรี (เวลา 9.45-10.15 น.) ขอเชิญทุกท่านร่วมกับมูลนิธิในการมอบของขวัญธรรมะให้แก่ท่านเพื่อเป็นของขวัญแด่ชาวหัวหินทุกคน

Once in a lifetime... Be part of the ancient ceremony in welcoming a Tibetan stupa to Kadiravana Center, Hua-Hin
Please see the poster (in English) for the event on September 26-27 in detail here.
 
The Hua-Hin mayor will come to greet us and welcome the model stupa in front of the city hall (9.45-10.15 am). Those who travel with us will join the foundation in presenting him a Dharma gift for Hua-Hin people.
 
 

ว่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป

มูลนิธิฯ มีความประสงค์จะว่าจ้างวิศวกรคุมงานก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบ ที่นี่) มูลนิธิฯ ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง หากท่านจะช่วยกระจายข่าวนี้ออกไปเพื่อให้เราได้บุคคลที่เหมาะสมโดยเร็วที่สุด เพื่อให้การก่อสร้างสามารถเริ่มได้ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้  รายละเอียดงานพระสถูปฯดูได้จาก www.taragreatstupa.org ซึ่งกำลังปรับปรุง ด้วยการสนับสนุนของคุณมานูเอล การ์เซีย เจ้าของโรงแรมต้นโพธิ (Boddhi Tree) และความช่วยเหลือทางเทคนิคของคุณไมเคิล คิง ประเทศกัมพูชา

เรื่องราวการเดินทางไปทิเบตในเดือนกรกฎาคม การประชุมความรักความกรุณาและงานผ้าป่าที่ผ่านมา อ่านได้จาก http://krisadawan.wordpress.com
 
Recruiting a project manager for the Tara Great Stupa project
 
The Foundation is recruiting a project manager for the Tara Great Stupa project. Detail (in Thai) is attached here. We would appreciate your distributing the news to those who may be interested in this position. We would like to begin the construction as soon as possible.  For English information, please contact our Direct, Dr. Krisadawan directly. We are grateful to your continuing support of the foundation's activities and we rejoice in your merit making during the past phapa event. Updates of the recent activities are reported in her blog: http://krisadawan.wordpress.com

A website for the Tara Great Stupa (www.taragreatstupa.org) is being designed with the support of Manuel Garcia (Boddhi Tree, Cambodia) and the assistance of Michael King (Salted Fish Company). From now on information on the Stupa will be reported there.
 

สายใยพันดารา ทอดผ้าป่าหนึ่งพันกอง เพื่อพระศานติตารามหาสถูป

มูลนิธิพันดาราขอเรียนเชิญสมาชิกมูลนิธิพันดารา ผู้มีจิตศรัทธาและผู้สนใจทุกๆท่านร่วมทอดผ้าป่าเพื่อพระศานติตารามหาสถูปที่คณะเหลืองรังษี (ตำหนักรับแขกของสมเด็จพระสังฆราช) วัดบวรนิเวศวิหาร ในวันที่ ๑๒ สิงหาคมนี้ 


กำหนดการ
๑๔.๓๐ น. พร้อมกันที่คณะเหลืองรังษี
๑๕.๐๐ น. ประธานคณะกรรมการจัดงาน (ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์)กล่าวเปิดงาน
๑๕.๑๐ น. ประธานคณะกรรมการทอดผ้าป่า ฝ่ายสงฆ์ (พระอาจารย์ ดร. อนิล ธมมสากิโย) อธิบายความหมายของคำว่า “ผ้าป่า” และเล่าถึงที่มาของประเพณีการทอดผ้าป่า
๑๕.๒๐ น. สนทนาธรรมเกี่ยวกับพระสถูปในมุมมองของเถรวาทและมหายานโดยประธานและรองประธานฝ่ายสงฆ์
๑๕.๓๕ น. คณะพระภิกษุและภิกษุณีสวดมนตร์อวยพร
๑๕.๕๙ น. พิธีทอดผ้าป่า
๑๖.๓๐ น. เสร็จพิธี
การเดินทางเข้าไปยังตำหนักเหลืองรังษี ขอให้ท่านเข้าที่ประตู "สนามบาสเก็ตบอล" ของวัด ส่วนการจอดรถสามารถจอดแถวสนามได้ หรือถ้าจะสะดวกมากกว่าก็จอดตรงที่จอดรถของ กทม. ที่บางลำภู

Program for Phapa Ceremony
August 12, 2009
Wat Bovornives
14:30 PM meet at the Lueng Rang Si building
15:00 PM Dr. Krisdawan Hongladarom, President of the Thousand Stars Foundation inaugurate opening speech
15:10 PM Venerable Dr. Anil Sakya on Phapa Ceremony, origin and story of the merit making tradition
15:20 Dialogue on “Stupa and the point of views from both the Thearavada and Mahayana traditions
15:35 Blessing to the stupa by the Bhikshuni and Bhikshu sangha
15:59 Phapa ceremony
16:30 end of ceremony
 


ตรวจสุขภาพและรับการบำบัดรักษาจากแพทย์แผนทิเบต

(For English, please see below)

What: การบำบัดด้วยวิธีธรรมชาติ ประกอบด้วยการซักถามอาการ ตรวจปัสสาวะ ตรวจลิ้น (สำหรับบางกรณี) จับชีพจร วินิจฉัย และให้คำแนะนำเกี่ยวกับอาหารที่รับประทาน พฤติกรรมที่ควรทำ เช่น การออกกำลังกาย และการบำบัดด้วยสมุนไพรธรรมชาติจากที่ราบสูงทิเบต การแพทย์ทิเบตไม่เน้นการใช้สารเคมี เน้นการปรับสมดุลย์ของธาตุใน ร่างกาย เป็นการรักษาแบบองค์รวม

When: เสาร์ อาทิตย์ 8 - 9 สิงหาคม 2552 และจันทร์-อังคาร 10-11 สิงหาคม 2552

Where: วันเสาร์อาทิตย์ที่การประชุม “โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา” อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันจันทร์อังคารที่บ้านมูลนิธิ ซอยลาดพร้าว 11 (โปรดดูไฟล์แนบ)

Who: ดร. เซดอร์ ญารงชา สถาบันการแพทย์ญารงชา กรุงลาซา ภูมิภาคปกครองตนเองทิเบต ประเทศจีน

Time: 10 am-5pm (สำหรับวันเสาร์อาทิตย์) 10 am-7 pm (สำหรับวันจันทร์อังคาร)

Contact: 1000tara@gmail.com โทร 086 977 5867, 081 343 1586 เพื่อจองเวลา

Notes: ค่าตรวจ 400 บาทไม่รวมค่ายา ผู้สนใจกรุณานำตัวอย่างปัสสาวะแรกของวันมาด้วยด้วย การตรวจรักษาท่านละ 15-30 นาที

The Thousand Stars Foundation would like to announce that Dr. Tsedor Nyerongsha will be available to give advice according to the Tibetan medicine tradition. From August 8 to 9 he will be at the conference on "Embracing Society with Love and Compassion" see http://krisadawan.wordpress.com/embrace and from August 10 to 11 he will be available at the Foundation House, Soi 11, Ladprao Rd. (Please the link of the left-hand side of this page for the map to the Foundation House.)


การประชุมและเสวนาเรื่อง "โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา"

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2552 ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จัดโดยมูลนิธิพันดาราและศูนย์จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มูลนิธิพันดาราได้จัดประชุมเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา จิตวิญญาณ วิทยาศาสตร์ และทิเบต/หิมาลัยศึกษา มาตั้งแต่ปี 2547 การประชุมเสวนานี้เป็นการให้พื้นที่แก่นักวิชาการ นักคิด นักเขียน  ผู้ปฏิบัติธรรม และประชาชนทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่น่าสนใจ ในปี 2552 นี้ มูลนิธิจะจัดประชุมเรื่อง "โอบกอดสังคมด้วยรักและกรุณา" เพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบ่มเพาะความรักความกรุณาอันจะนำไปสู่สันติสุขในจิตใจ ในสังคมและในระดับสากล

ดาวน์โหลดเพื่ออ่านหมายกำหนดการโดยละเอียดได้ ที่นี่
ลงทะเบียนล่วงหน้า  ไม่เก็บค่าลงทะเบียน กรุณาแจ้งความจำนง ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2552 โดยทาง Email: 1000tara@gmail.com หรือทาง มือถือ 0869775867 หรือทางโทรศัพท์/โทรสาร 025285308

หมายเหตุ  ภายในงานมีอาหาร หนังสือ CD เพลง สินค้าทิเบต/หิมาลัย และสินค้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพุทธศิลป์และวัฒนธรรมทิเบตจำหน่ายในราคมย่อมเยา รายได้หลังหักต้นทุนจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดกิจกรรมของมูลนิธิConference and Seminar on “Embracing Society with Love and Compassion”

8-9 August 2009, Room 105 Mahachulalongkorn Building at Chulalongkorn University

Organized by the Thousand Stars Foundation and Center for Ethics of Science andTechnology, Faculty of Arts, Chulalongkorn University


The Thousand Stars Foundation has organized several conferences and seminars on Buddhism, spirituality, science and Tibetan/Himalayan studies since 2004. The purpose of such conferences is to enhance dialogues among academics, writers, thinkers, practitioners and general public. This year the Foundation is pleased to organize a conference “Embracing Society with Love and Compassion” to urge society to realize the importance of cultivating love and compassion, which will lead to inner peace, world peace and ultimate happiness.
 
Download the agenda here.

Conference Language:  Thai

Registration:  No registration fees. Please make a reservation by 25 July 2009. Email
1000tara@gmail.com  or Mobile: 0869775867 Phone/fax: 025285308

Conference Fair

We will have food, books, CDs, Tibetan/Himalayan goods and creative products inspired by Tibetan Buddhist arts on sale. The proceeds after costs support the Foundation’s activities.

Requests for Contributions and Volunteers:

1. As there are no registration fees, any supports for refreshments and snacks will be appreciated.

2. Simultaneous translators are welcome so that our international friends can also participate actively in the conference.

3. Anyone would like to have an experience of working with Thousand Stars staff can volunteer to be part of the organizing team - helping with time keeping, preparing hand outs, receiving guests, registering, giving technical supports and taking care of everyone at theconference.
 

เสวนาพันดารา ครั้งที่ 6 เรื่อง “พระคุรุปัทมสัมภวะ”

 
วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 10.00-12.00 น. บ้านมูลนิธิพันดารา
 
มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาครั้งสุดท้ายประจำเดือนมิถุนายน ในหัวข้อเรื่อง "พระคุรุปัทมสัมภวะ" ผู้เผยแผ่นำพุทธศาสนาสู่ทิเบต ผู้เปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าองค์ที่สองสำหรับพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติในวิถีวัชรยาน 
 
นำการเสวนาโดย รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ประธานมูลนิธิพันดารา โดยการเสนอภาพรวม แบ่งปันประสบการณ์ในการเดินทางแสวงบุญไปที่ถ้ำหลายๆแห่งที่คุรุริมโปเช หรือพระคุรุปัทมสัมภวะ และคันโดร เยฉี ซกยาล ลูกศิษย์เอกของท่าน ใช้ปฏิบัติธรรมในระหว่างที่อยู่ในทิเบต และเรื่องการฝึกปฏิบัติคุรุริมโปเชที่หลายหลากแตกต่างกันไปตามแต่ละสายการปฏิบัติที่สืบทอดกันมา โดยจะเสวนาร่วมกับ อ.มิว เยินเติน อาจารย์ชาวทิเบต ผู้ที่จะนำเสวนาเรื่องงานพิธีเฉลิมฉลองคุรุริมโปเชประจำปีที่วัดของอาจารย์ และอธิบายสัญลักษณ์สำคัญในภาพพุทธศิลป์ทังก้าของพระคุรุปัทมสัมภวะ และกฤติมา ธรรมมิตร เสวนาถึงแรงบันดาลใจในการนับถือบูชาคุรุริมโปเช
 
หลังการเสวนาจะมีการนั่งสมาธิถึงพระคุรุปัทมสัมภวะและสวดมนตร์ร่วมกันPandara Seminar on Guru Padmasambhava

Saturday June 27, 2009 10 am -12 noon Foundation House

 

The Thousand Stars Foundation invites anyone who are interested in our last monthly discussion in June on the topic of Guru Padmasambhava, who had expounded the Dharma to Tibet and is regarded as the second Buddha for Vajrayana practitioners.

The seminar will be led by Prof. Krisadawan our director, together with Ajarn Meu Yontan and Krittima Thammamitr.  Ajarn Kris will share her experiences while doing a pilgrimage to the caves where Guru and his chief disciple, Khandro Yeshi Tsogyal, meditated while they were in Nagchu, Tibet and will also talk about various lineages of Guru practices.  Ajarn Yontan will talk about a special annual Guru festival at his monastery and explain symbolism in thanka.  Krittima will talk about her inspiration and dedication toward Guru Rinpoche.

We will end the talk with mediation on Guru Rinpoche and mantra recitation together.

 
 
  
ข่าวกิจกรรม มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2552

News June-August 2009

มูลนิธิพันดาราจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมทิเบต/หิมาลัย และส่งเสริมแนวคิดเรื่องความรักกับสันติภาพในสังคมไทย
The Foundation organizes various events for a better understanding in Buddhism, Tibetan/Himalayan art and culture and to promote love and peace in society.

June

1. การอบรมฑากินี (6-7 มิถุนายน 2552)
Dakini Training, June 6-8, 2009

มูลนิธิพันดาราจะอบรมการฝึกจิตแบบ “ฑากินี” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาแบบทิเบตในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2552

2. สมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญ ครั้งที่ 2 (7-8 มิถุนายน 2552)
2nd Full Moon Retreat, evening June 7 – morning June 8, Khadiravana Center, organized with Sukkasart Institute

ต่อจากการอบรม จะเป็นการปฏิบัติสมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญ เริ่มเย็นวันที่ 7 มิถุนายน ถึงเช้าวันที่ 8 มิถุนายน ศูนย์ขทิรวัน จัดร่วมกับสถาบันสุขศาสตร์

3. เสวนาพันดารา ครั้งที่ 6 เรื่อง “พระคุรุปัทมสัมภวะ”วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552 10-12 น. บ้านมูลนิธิพันดารา

Pandara Seminar on Guru Padmasambhava Saturday June 27, 2009 10 am -12 noon Foundation House


July

1. การเดินทางไปทิเบต “แปดวัดแห่งศรัทธา หนึ่งทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์” (3-10 กรกฎาคม 2552)
Trip to Tibet “Eight Temples of Faith, One Sacred Lake” July 3-10, 2009

มูลนิธิพันดาราขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปทิเบตและเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของดินแดนหลังเทือกเขาหิมาลัย พร้อมกับสัมผัสความงดงามของธรรมชาติในฤดูร้อนและพักแค้มปิ้งบริเวณทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ รายได้ทั้งหมดมอบให้โครงการก่อสร้างพระศานติตารามหาสถูป

2. สมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญ ครั้งที่ 3 เพื่อฉลองวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
เย็นวันที่ 7 ถึง เช้าวันที่ 8 ทะเลสาบนัมโซ ทิเบต
3rd Full Moon Retreat to celebrate Asarnhapuja & Beginning of Buddhist Lent, evening July 7 – morning July 8, Namtsho lake, Tibet

3. เสวนาพันดารา ครั้งที่ 7 เรื่อง “พุทธวิทยาศาสตร์” โดยดร. วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ สถาบันสหสวรรษ
Pandara Seminar “Buddhism – Science” by Dr. Woody Priebchariyawat
วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2552 เวลา 10-12 น.
Saturday July 25, 2009, 10 am – 12 noon

August

1. สมาธิภาวนาในคืนวันเพ็ญ ครั้งที่ 4 เย็นวันที่ 5 – เช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ศูนย์ขทิรวัน
4th Full Moon Retreat, evening August 5 – Morning August 6, Khadiravana Center

2. “สายใยพันดารา ทอดผ้าป่าหนึ่งพันกอง” (12 สิงหาคม 2552)
Phapa Ceremony for the Tara Great Stupa at Wat Bovornives, August 12, 2009

มูลนิธิพันดาราจะจัดทอดผ้าป่า “สายใยพันดารา ทอดผ้าป่าหนึ่งพันกอง” ในวันท่ี่ 12 สิงหาคม 2552 ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร โดยมีพระอาจารย์ดร. อนิล ศากยะ ผู้ช่วยเลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก เป็นประธาน
 

TRIP TO TIBET 3 - 10 JULY 2009

 
 
มูลนิธิพันดาราขอเชิญผู้สนใจในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมร่วมเดินทางสู่ทิเบต เยือนนครลาซา ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่เปี่ยมไปด้วยพรแห่งพระพุทธเจ้า สัมผัสวัฒนธรรมหลังเทือกเขาหิมาลัยกลางฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ตั้งแคมป์กลางแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญ  นำโดยวิทยากร รศ. ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์ ประธานมูลนิธิพันดารา และผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมทิเบต
 
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางและใบสมัคร ได้ที่นี่
 
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 1000tara@gmail.com
 
The Thousand Stars Foundation invites you to join the trip to Tibet... A great introduction to authentic Tibet culture, their history and outstanding faith.  The tour will be led by honorary guide Professor Krissadawan Hongladarom, Founder of Thousand Stars Foundation and the specialist in Tibetan culture and Buddhism.
 
Read more about the trip in detail and application form here.
 
For more information please contact 1000tara@gmail.com
 
 ***************************************************

2nd trip to Tibet in October

 
Due to our first fully-booked trip in July, the Thousand Stars Foundation is happy to bring you to Tibet for the 2nd time this year.  Tentative date is 9 - 16 October 2009.
 
For more detailed information about our 2nd trip, please contact 1000tara@gmail.com
 
 
Subpages (1): Maps