Вивчаємо генетику з Раздайбєдіною Анастасією

Про автора...

Раздайбєдіна Анастасія - директор генетичної лабораторії "Гібрид", генетик-практик, ведуча телешоу "Наука у нашому житті". 

Про сайт...

Генетика — це наука про спадковість і мінливість ознак організмів, методи управління ними та організацію спадкового матеріалу. Через універсальність генетичного коду генетика лежить в основі вивчення всіх форм життя від вірусів до людини.

Зрозуміти закономірності спадковості і основні закони генетики часто буває доволі складно. Особливо малий обсяг інформації є на українській мові. Саме тому цей сайт пропонує доцільно підібрані матеріали з генетики у зручно поданій формі, що допоможуть вам легко зрозуміти цю науку. До того ж, на сайті наведено приклади задач із повним розв'язанням.

Широкий спектр інформації дозволяє використовувати наведену інформацію як старшокласникам та студентам ВНЗ, так і вчителям та викладачам.
 
Про генетику...

Генетика допомогла людству розгадати важливі для його життєдіяльності проблеми. Вона відкрила шлях до пізнання і розуміння біологічних закономірностей у природі, джерел генетичної рівноваги в популяціях, чинників успадковуваності, причин спадкової і неспадкової мінливостей, спадкових порушень розвитку і захворювань. На основі її досягнень сформувалися методи запобігання спадковим патологіям і їх подолання, управління властивостями організму. З її розвитком пов’язані і нові виклики сучасній цивілізації, багато з яких виходять за межі природничих наук. Ці питання, а також загальні засади генетики людини, прикладної генетики формують структуру і зміст пропонованого навчального посібника.
Адресований студентам вищих навчальних закладів. Корисний буде всім, кому у своїй роботі доводиться 
враховувати різноманітні аспекти спадковості — педагогам, психологам, соціальним працівникам та ін.
Генетична інформація – існування в клітинах організмів таких сукупностей генів, які зберігають відомості про послідовність процесів обміну речовин у періоди росту та розмноження, про склад, будову і функції білків та нуклеїнових кислот. Носієм генетичної інформації є нуклеїнові кислоти: ДНК та РНК.