Инвестиране в недвижими имоти, преместете бизнеса си в друг град или държава различни пазарни условия добра възможност за печалба, ние управляваме имоти на индивидуални и корпоративни собственици!
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


                                                                                                                    

                                                    

МЕЖДИННО / СПОРАЗУМЕНИЕ

Вашата оферта ще бъде таксувана с комисиона "процент", договорен въз  основа на предложението за партньорство, вариращ от 1% до 10% от реализираната сделка.Някои  оферти могат да бъдат договорени с фиксирана сума за сделка.    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Real Estate