Подход на стратегическо активиране  

   Инструменти и платформи , съдържание и други ресурси, които могат да бъдат приложени, за да подкрепят плановете за развитие на кариерата и да помогнат       на използващите  за подобряване  управлението.  

   Бизнес; маркетинг; дизайн; продуктивност; обучение; имайл маркетинг; реклама; анализ;  

   Google инструменти;

   Google Инструмент за скорост на страниците;