ฅ.งานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้าน


 
งานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้านจะจัดงานเป็นประจำในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี ณ สนามที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ในบริเวณงานจะมีการประกวดกลองยาวพื้นบ้านและกลองยาวประยุกต์ ขบวนแห่คณะกลองยาว การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง การประกวดธิดากลองยาว มหรสพต่างๆ
   จังหวัดมหาสารคาม จัดงานประเพณีประจำปีของอำเภอคืองาน ออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้าน ประจำปี 2541 ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2541 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จ.มหาสารคาม ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป ส่งเสริมอาชีพของราษฏร  รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนปีท่องเที่ยวไทย 2541-2542 (Amazing Thailand Year 1998-1999 โดยมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น การประกวดกลองยาวพื้นบ้านและกลองยาวประยุกต์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการประกวดธิดากลองยาวการออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานราชการและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของดีจาก 15 อบต. ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ เช่น หวด ตะกร้า และจ่อเลี้ยงไหม เป็นต้นการสาธิตวิธีผลิตกลองยาวการแสดงมหรสพ ดนตรี หมอลำ และที่พลาดไม่ได้คือ การแสดงแสง-เสียง อันยิ่งใหญ่ตระการตาชุด "เบิกฟ้าวาปี" ในพิธีเปิดงาน วันที่12 มีนาคม 2541 เวลาประมาณ 17.00 น. นอกจากนั้นยังมีขบวนแห่ของคณะกลองยาวที่เข้าร่วมการประกวดนับสิบคณะ
นอกจากการเที่ยวชมงานออนซอนกลองยาวชาววาปี ของดีพื้นบ้านแล้ว ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวทุกท่านได้มีโอกาสไปสัมผัส ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก อ.วาปีปทุม เท่าใดนัก ได้แก่ การเดินทางไปสักการะพระธาตุนาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 1 ใน 5 พระธาตุที่สำคัญของแดนอีสานกลาง ตามเส้นทาง “ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต” โดยอานิสงส์ที่ได้รับคือ เพิ่มพูนบารมี ศูนย์รวมความดี บารมีแดนอีสาน จากนั้นเดินทางต่อไปชมความงดงามอันยิ่งใหญ่ของเจดีย์หินทราย วัดประชาคมวนาราม หรือวัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด และสิ้นสุดด้วยการแวะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึก ยังหมู่บ้านทอเสื่อกกบ้านแพง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน


วิดีโอ YouTube


Comments