สมัครแข่งขัน

( 1 ก.ค. 62 ถึง 2 ส.ค. 62 )

01-การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (การตอบกลับ)
02-การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ (การตอบกลับ)
03-การแข่งขันการแก้ปัญหาด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (การตอบกลับ)
04-การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (การตอบกลับ)
05-การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ (การตอบกลับ)
06-การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) (การตอบกลับ)
07-การประกวดเรียงความ-คัดลายมือ (การตอบกลับ)
08-การแข่งขันคณิตคิดเร็ว (การตอบกลับ)
09-การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้สังคมศึกษา (การตอบกลับ)
10-การประกวดมารยาทไทย (การตอบกลับ)
11-การประกวดแข่งขัน Impromptu Speech (การตอบกลับ)
12-การประกวดแข่งขัน Multi Skills Competition (การตอบกลับ)
13-การประกวดแข่งขัน Story Telling (การตอบกลับ)
14-การประกวดแข่งขัน Paper Test (การตอบกลับ)
15-การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา (การตอบกลับ)
16-การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) (การตอบกลับ)
17-การสร้าง Motion Infographic (การตอบกลับ)
18-การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ (การตอบกลับ)