B.H.S.

občianske združenie

Cieľ činnosti občianskeho združenia B.H.S.

Cieľom činnosti združenia je podpora a rozvoj činnosti orchestra, ktorý zaznamenáva obdobie jazzovej hudby 20-tych a 30-tych rokov 20-teho storočia, ako aj obdobie slovenskej populárnej a tanečnej huby z éry Františka Krištofa Veselého, rekonštruuje pôvodné nahrávky tejto hudby a interpretuje ich prostredníctvom autentických dobových hudobných nástrojov, v štýlových oblekoch a šatách daného obdobia. Cieľ bude združenie dosahovať najmä prostredníctvom organizovania rôznych verejných kultúrnych podujatí, koncertov, stretnutí, diskusií, spolupráce s rôznymi kultúrnymi ustanovizňami, spolkami, združeniami či rôznymi formami médií.

B.H.S.

Súťažná 18

82108 Bratislava

IČO: 50525620

DIČ: 2120381241

IBAN: SK1711000000002942031053

SWIFT: TATRSKBX

Prezídium:

Miloš Stančík

Pavel Sehnal

Andrej Včelík

Prezident:

Miloš Stančík +421 903 74 00 77

milos@stancik.sk